สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๑๓๑ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-2454610,02-245-6968 ต่อ 1617,1618 (คุณชลิตา เขียวรอด)

pokpong sswvo

21 มิถุนายน 2560
ติดต่อเรา