ผอ.สปภ. มอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ รปภ.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย

Nuttakit

12 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อเรา