ผอ.สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ในงาน “นัดพบแรงงาน 70 ปี อผศ.”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

30 มีนาคม 2561

ผอ.อผศ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเขตภาคเหนือ

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Nuttakit

25 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อเรา