ผอ.สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ในงาน “นัดพบแรงงาน 70 ปี อผศ.”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

30 มีนาคม 2561

Nuttakit

16 มีนาคม 2561

ผอ.อผศ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเขตภาคเหนือ

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Nuttakit

25 กุมภาพันธ์ 2561

ผอ.สปภ. มอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ รปภ.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย

Nuttakit

12 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อเรา