สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร จนท.รปภ. ทหารก่อนปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำโดย จ่าสิบเอก พิษณุ  พิมพิสาร หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

27 มีนาคม 2561

สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ ณ พล.ม.2 รอ.

เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำโดย จ่าสิบเอก พิษณุ  พิมพิสาร หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

22 มีนาคม 2561
ติดต่อเรา