รอง ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. และพบปะ ผู้ว่าจ้าง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พันโท พสิษฐ์  เพชรหลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

24 มีนาคม 2561

ผอ.อผศ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเขตภาคเหนือ

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Nuttakit

25 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อเรา