การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

ตามระเบียบๆ สำนักงานฯ ให้การช่วยเหลือกรณี เจ้าหน้าที่ รปภ. ประสบภัยพิบัติในส่วนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งไม่รวมความเสียหายของเรือกสวนไร่นา พันธุ์พืช ปศุสัตว์ หากท่านต้องการขอรับการช่วยเหลือ เตรียมเอกสารดังนี้

pokpong sswvo

9 กันยายน 2562
ติดต่อเรา