เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด นิติศาสตร์ มข. เก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสุวิทย์  พิมพ์แก และนายปิยะ  ศรีหาญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกตรวจบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ ได้พบกระเป๋าเงินอยู่บนรถจักรยานยนต์

Nuttakit

29 มีนาคม 2561

จนท.รปภ. ประจำจุดคณะศึกษาสตร์ ม.น. เก็บกระเป๋าเงินได้

เมื่อ  7 มีนาคม 2561 พลทหาร วิเชียร เกตุทอง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ประจำจุดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บกระเป๋าเงินได้

Nuttakit

24 มีนาคม 2561

เจ้าหน้าที่ รปภ.ประจำจุด แพทยศาสตร์ มข. เก็บกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 พลทหาร สุรศักดิ์  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บกระเป๋าเงินได้ที่บริเวณหน้าคลังเลือด

Nuttakit

24 มีนาคม 2561

จนท.รปภ. ประจำจุด บ.ขนส่ง จำกัด สถานีบ้านไผ่ พบกระเป๋าเงินส่งคืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์  วงษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุด บริษัท ขนส่ง จำกัด 
สถานีบ้านไผ่ ออกตรวจบริเวณอาคารผู้โดยสารได้พบกระเป๋าเงิน

Nuttakit

10 มีนาคม 2561

รปภ.ประจำจุด ม.เนรศวร ดับเพลิงเผารถหรู

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายวอ  ศรีคง, นางนุชนารถ  บุญชื่น, นายวีระพล ใจใหญ่, นายจเร  พันแจ่ม, นายพงษกร จันทร์เทพ, นายศักดิ์ชัย โตชาวนา, นายธนชาต จันทรรังศรี และ นางสาวนิภาพร  แก้วดา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด มหาวิทยาลัยนเรศวร พบเหตุเพลิงไหม้รถยนต์

Nuttakit

25 กุมภาพันธ์ 2561

จนท.รปภ. ประจำจุดสถานีขนส่ง อ.ชุมแพ เก็บกระเป๋าเงินนำส่งเจ้าของ

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561  อาสาสมัครทหารพราน ยุทธพล  อรรคฮาด ตำแหน่ง หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ พลทหาร วุฒิชัย  โสชัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ได้เก็บกระเป๋าเงิน

Nuttakit

24 กุมภาพันธ์ 2561

จนท.รปภ.ท่าอากาศยานขอนแก่น ควบคุมเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ร.ต.เทพนคร  เชื้อวงศ์ และ พลฯประเสริฐ สะตะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารท่าอากาศยานขอนแก่น สังเกตเห็นควันไฟ

Nuttakit

14 กุมภาพันธ์ 2561

จนท.รปภ.คณแพทย์ มข. เก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ

เมื่อ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ส.อ.สุรพงษ์  วงษ์กันยา จนท.รปภ.อผศ. ประจำจุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกระเป๋าเงินอยู่ในช่องรถจักรยานยนต์

Nuttakit

13 กุมภาพันธ์ 2561
1 2
ติดต่อเรา