การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล

เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือ เพื่อเข้ารับการทดลอง ความพรั่งพร้อม

pokpong sswvo

1 สิงหาคม 2562

การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

เจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

Nuttakit

1 สิงหาคม 2562

การลาป่วยกรณีอุบัติเหตุเดินทาง ไป – กลับ

การลาป่วยเกิน ๓๐ วันขึ้นไป อำนาจในการอนุมัติอยู่ที่ ผอ.สปภ. และจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา จะได้รับค่าจ้าง ๖๐% ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

pokpong sswvo

12 กรกฎาคม 2562
ติดต่อเรา