แอปพลิเคชั่น สปภ.อผศ.

ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกสิ่งทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิต แอปพลิเคชัน (Application) กลายเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานพยายามพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจ งานรักษาความปลอดภัยโดยโรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงพยายามพัฒนารูปแบบ การสมัครงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อการสมัครงานที่ง่ายขึ้นสอดรับการเป็นองค์กรดิจิทัลตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน สปภ.อผศ.
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ติดต่อเรา