หมายเลขโทรศัพท์ แผนกควบคุมพื้นที่ 5

รหัสจุดจุดปฏิบัติงานพื้นที่จนท.สายตรวจโทร.หน.ขุนศึกโทร.ศปย.
1591สนย.หมอชิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
2710วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
285สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทการบินไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1670สนย.แสนแสบ ๑ ,สนย.แสนแสบ ๒5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
4597สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
7653สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ททบ5)5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
399ศูนย์พัฒนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรฯ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1562สนง.อัยการสูงสุดรัชดา5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
7539ธกส.สาขาศูนย์การค้าเดอะสตรีท5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
3231สถานีต้นทางรัชดา5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
8665รร.ช่างฝีมือทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
236กรมพัฒนาที่ดิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
2170กรมทรัพยากรน้ำบาดาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1600สนย.เกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
7166สนง,เขตจตุจักร5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
4518สนง.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
140บ.เชฐ์คอลเลคชัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
6757โรงเรียนสามเสนนอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
8290มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1585สนย.วังทองหลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
9228รร. บ้านลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
5268สำนักอนามัยที่ 15 (ลาดพร้าว)5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
6747รร.วัดลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
793สำนักงานศาลยุติธรรม และอาคารจอดรถ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
กรมแผนที่ทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
797ศาลแพ่ง ศาลภาษีอากรกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
794ศาลอาญา อุทธรณ์ภาค35 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
3325ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
796ศาลอุทธรณ์ รัชดา5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
6275สนง.เขตห้วยขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
4518องค์การประกันภัย (คปภ.) รัชดา5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
4604สรรพกรพื้นที่ 105 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
4605สรรพกรพื้นที่ 115 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
2196บริษัท เกษมทรัพย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
8305ม.ราชภัฏจันทร์เกษม5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1565สนย.จันทร์เกษม5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
5563ห้องสมุดห้วยขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
6606สนง.เศรษฐกิจดิจิตัล5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
959สถาบันตุลาการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
1566สนย.ห้วยขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
9088รร.สุเหร่าลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
9122สวนสุขภาพห้วยขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
9244โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
7573โรงเรียนพระรามเก้ากาญจนาภิเษก5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
10051ขนส่งมวลชนกรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
10105องค์การค้า สกสค.5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
10044วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
10342แฟร์วิวคอนโดมิเนียม5 กทม.และปริมณฑลพลฯธวัช ราชบุตร ,พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล098-4283925 ,098-5187204นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696911
397ศูนย์ฝึกอบรมนวศาสตร์ชุมชน ม.เกษตร(ดึก)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
283สถาบันเกษตรธิการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
235กรมส่งเสริมการเกษตรฯ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
345สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
1688สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
3846กรมป่าไม้5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
15สถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2143กรมวิชาการเกษตร 36 จุด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
277สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
724สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
4142สนง.ปรมณูเพื่อสันติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
3016สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2998สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
8646การยางแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
6341สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 105 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
9764สนง.ฝนหลวง -การบินเกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
5539สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
4266กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธ์พืช5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
5004กรมทางหลวงชนบทบางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
5303รร.ประชาภิบาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
4107สถาบันสุขภาวะเขตเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2230สำนักพัฒนาและถ่ายถอดเทคโนโลยีการประมง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2289บริษัท ห้องปฏิบัติการเกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
8914กรมประมง(ตึกจุฬาภรณ์)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
9269ศูนย์เทศโนโลยี่สารสนเทศฯ(กรมประมง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
5007ศูนย์บริการสาธารณะสุข 24 บางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
8321คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
532กองบังคับการสอบสวน กอง บช.ตร.ปส.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
8804โรงเรียนสารวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
10048ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
5168กรมการข้าว5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2428ตึกปลอดประสพ กรมประมง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
10036สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
4139สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2105สมาคมศิษย์เก่า ม.เกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
2902การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สนญ.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
9979ศูนย์ดูแลแม่และเด็กตึกฝึกอบรมและพัฒนางาน ตม.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
10430โรงเรียนบางกอกแอดเวนต์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
7890ศูนย์เยาวชน บางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
381การประปาส่วนภูมิภาค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
6355สนง. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
676กฟน. บางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ พงศักดิ์ สุครีวก ,พลฯวิศิษฐ กอกลิ่น ,พลฯณัฐปคัลถ์ นาคะจาร098-4283649, 098-8381834, 095-8204012นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696912
1589สนย.ดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
1578สนย.สะพานใหม่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
5388พิพิธภัณทหารอากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
7093กรมขนส่งทหารอากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
5073กรมพลาธิการทหารอากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
5347ร.ร.นายเรืออากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
5307รร.ไทยนิยมสงเคราะห์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
4137กรมสื่อสารอิเลคทรอนิค ทอ.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
6490วิทยุการบินดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
10217สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9034อนุสรณ์สถานแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
5403สนง.บังคับคดี ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9418กฟภ.ลำลูกกา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
8370อาคารพยัฆค์น้อย ( อาคารสวัสดิการชุมชน)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
402อาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกและบุตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
โรงงานในอารักษ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
408อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
8020สถานีไฟฟ้ารังสิต15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
7483สถาบันธัญญารักษ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9270เทศบาลคูคต5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9272ศูนย์เด็กเล็กวังทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
8019สถานีไฟฟ้ารังสิตใต้5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
1762สำนักงาน สปภ.(ประตู รร.รามอินทรา)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9617ไปรษณีย์รามอินทรา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
4179สวนกีฬารามอินทรา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9056ร.ร.ฤทธิยะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
9976รร.อนุบาลฤทธิยะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
10363บ.พุทธเตชะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
10411สถาบันเวชศาสตร์การบิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
10404สถานีไฟฟ้าคูคต5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
กองบินภาพถ่ายทางอากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
โรงเรียนนายเรืออากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ดำเนิน อ่อนน่วมน้อย098-4294763นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696913
49สนง.เขตสายไหม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
462สวนเฉลิมพระเกียรติสายไหม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
4426ด่านรามอินทรา 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
2905ด่านรามอินทรา 25 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
8294สนย.ลาดปลาเค้า5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
4427ด่านสุขาภิบาล 5/25 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
4428ด่านสุขาภิบาล 5/15 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
8146สวนวัชราภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
8186ห้องสมุดวัดลาดปลาค้า5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
5024แผนกบรรเทาสาธารณภัย ซ.56 (เขตสายไหม)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
1598สนย. คันนายาว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
6745ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
6598ร.ร.วัดลาดปลาเค้า5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9057ร.ร วัดหนองใหญ่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9058ร.ร.สายไหม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
5304โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9063ร.ร.ประชานุกุล5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9059ร.ร.วัดราษฎร์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
5474ธกส.รามอินทรา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9060ร.ร.ซอยแอนเนกช์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9061ร.ร.วัดเกาะ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9062ร.ร.พรพระร่วงประสิทธิ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9064ร.ร.ออเงิน5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9397กฟน.ลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
3775สนย.นวลจันทร์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
2601สำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
2849สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากร5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
4603สำนักอนามัย 56 (ทับเจริญ)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
5305โรงเรียนบ้านบัวมล5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
2906ด่านโยธินพัฒนา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
6573โรงเรียนวัดนวลจันทร์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
6570โรงเรียนคลองลำเจียก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
5306โรงเรียนบ้านคลองบัว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
6748รร.เทพวิทยา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
9229รร.เสนานิคม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
ไปรษณีย์ออเงิน สายไหม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.อิ๊ด บำรุงภักดี098-4280936นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696914
4829ร.ร จินดาบำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7922ร.ร วัดคู้บอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7920ร.ร หนองระแหง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7925ร.ร วัดพระยาสุเรนทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7917ร.ร กลางคลองสอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7921ร.ร ประชาราษฎร์อุปถัมถ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7918ร.ร บางชัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7932ร.ร สุเหร่าคลองหนึ่ง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7924ร.ร วัดแป้นทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7933ร.ร สุเหร่าสามวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7923ร.ร วัดบัวแก้ว5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7929ร.ร วัดสุทธิสะอาด5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7926ร.ร วัดลำกระดาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7931ร.ร สุเหร่าคลองสี่5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7927ร.ร วัดศรีศรีสุก5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7928ร.ร วัดสุขใจ5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7934ร.ร สุเหร่าแสนแสบ5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7919ร.ร บ้านแบนซะโด5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7930ร.ร สุเหร่าเกาะขุนเณร5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
6600กรมการปกครอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7349กฟภ.ลำลูกกา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
1143ธกส.ลำลูกกา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
8372ธกส.สาขาย่อยตลาดปัฐวิกรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
8574สำนักกฎหมาย C.A.L5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
127ศูนย์อิสลาม หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
8079ปปส.คลอง 115 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
9โรงพยาบาลนพรัตราชธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
6556วิทยาลัยพยาบาล นพรัตน์ราชธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
1635สนย.รามอินทรา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
5062อาคารสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 45 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
9081ธกส.ย่อยคลองสามวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
6478ห้องสมุดคลองสามวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7819ศูนย์เยาวชนคลองสามวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
8376วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
5062สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
4594ศูนย์บริการสาธารณสุขมีนบุรี 645 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
9018ร.พ.คลองสามวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
3309อาคารที่พักสวัสดิการหน่วยกิจการพิเศษ5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
10311ศูนย์ขับรถยนต์ขนาดใหญ่ลำลูกกา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
4425ด่านจตุโชติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
8373ธกส สาขาย่อยคู้บอน 35 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
6575โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
4577ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 1 (นวมินทร์)5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
7033ร.ร บดินทร์เดชา5 กทม.และปริมณฑลพลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม092-340-6268นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696915
5398ร.พ.เวชการุณรัศมิ์ หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
8576โรงเรียนมัธยมหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
7960สนง. เขต หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
8185ห้องสมุดหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
2397ธกส.สาขาหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
8477สวนราษฎร์ภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
2168สำนักงานขนส่งพื้นที่ ๔5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
1645สนย.สุวินท์วงศ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
1996สรรพากรพื้นที่หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
5396การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
4178สวนสาธารณะหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
4074ศูนย์กีฬาเยาวชนหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
680คลังพัสดุ กฟน.หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
1602สนย.หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
9102พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
8437สนย.มิตรไมตรี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
10161โรงเรียนฝึกอาชีพหนองจอก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
9921บ.บีกริมโซลาร์เซลเพาเวอร์ 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
10515ศูนย์บริการสาธารณสุข44 ลำผักชี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
10359ศูนย์สุภาพ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี098-4301952นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696916
9306ร.ร.วัดใหม่ลำนกแขวก5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9304ร.ร.วัดทองสัมฤทธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9302ร.ร.วังเล็กวิทยาอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9300ร.ร.บึงขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9298ร.ร.คลองสาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9297ร.ร. คลองต้นนุ่น5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9308ร.ร.สุเหร่าทรายกองดิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9307ร.ร.วัศาลาคู้5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9299ร.ร.บ้านเกาะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9305ร.ร.วัดแสนสุข5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9301ร.ร.มีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9304ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9309ร.ร.สุเหร่าบางชัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
รพ.นพรัตน์ราชธานี 25 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
679กฟน.ลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
681กฟน.มีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
2368สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ ๒ มีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
5219ร.ร. สตรีเศษฐบุตรบำเพ็ญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
962ศาลมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
6859อัยการสูงสุดมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
1024ธกส.มีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
3247สนง.ประกันสังคมพื้นที่ ๑๐ มีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
8689สวนพระยาภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
4103สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
4101ห้องสมุดมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
2078สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
1637สนย.บางชัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
6948สนง.สรรพากรพื้นที่ 215 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
1627สนย.บำเพ็ญเหนือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9158ร.ร.แดงเป้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9144ร.ร.สุเหร่าลำนายโส5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9155ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9154ร.ร.วัดปากบึง5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
4828ร.ร คันนายาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9105สำนักงานเขตคันนายาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9103สวนป่าคันนายาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
8188ห้องสมุดสีเขียว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9143ร.ร.วัดทิพพาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
9142ร.ร.วัดบึงบัว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
4471สานักงานบังคับคดีเขตมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
1997สรรพากรมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
10014ศูนย์บริการสาธารณสุข 70คันนายาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
10317สวนบึงกระเทียม5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
5408บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
5409บริษัทศานติบรรจุภัณฑ์ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
เรือนจำมีนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
8083สวนวารีย์ภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯเสมอ ปานอ้น098-428 1269นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696917
430ม.รามคำแหง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7332ม.นิด้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
380สนามกีฬาหัวหมาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
1675สนย.รามคำแหง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
1590สนย.คลองจั่น5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3319สรรพากรเขตวังทองหลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2914ด่านพระราม ๙/๑5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2909ด่านพระราม ๙/๒5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2904การทางพิเศษฉลองรัช5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2908ด่านประชาอุทิศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
1576สนย.เกาะกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3318สรรพากรพื้นที่ ๑๘5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2907ด่านลาดพร้าว ๗๑5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
687กฟน.บางกะปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
1672สถานีต้นทางบางกะปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2911ด่านพัฒนาการ ๑5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2912ด่านพัฒนาการ ๒5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
8208ธกส. พัฒนาการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3596ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางกะปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3911สนย.พัฒนาการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
8391ธกส. สาขาแฮปปี้แลน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7989ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7993ร.ร.สุเหร่าวังใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9087รร.ทับสุเหร่าดอนสะแก5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9086รร.วัดสามัคคีธรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3824ห้องสมุดสะพานสูง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
3173สถานีอนามัย 685 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6450สนง.เขตสะพานสูง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
2557ประกันสังคมพื้นที่ ๙5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6521ศูนย์ฝึกวิชาชีพสะพานสูง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
4173สวนเสรีไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
5034ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกุ่ม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9111โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7983ร.ร.วัดบึงทองหลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7986ร.ร.วัดศรีบุญเรือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
10160ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม.ลาดพร้าว715 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7202ธกส ลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7987ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7988ร.ร.ลำสาลี5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7990ร.ร.คลองกะจะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7991ร.ร.สุเหร่าหัวหมากน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
4065ศูนย์เยาวชนบางกระปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
5001สวนนวมินทร์ภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6717ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
5439สำนักอนามัย 35 (หัวหมาก)5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7202ธกส.ลาดพร้าว ซ.1015 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
4177ใต้ทางแยกต่างระดับ ถ.ศรีนครินทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
8677สวนพฤกษชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
8784สนง.เขตบางกะปิลานกีฬาพัฒน์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9120สวนพรรณภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6127สวนลาดพร้าว 715 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9110ร.ร สมโภชกรุงอนุสรณ์(200ปี)5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7992ร.ร.สุเหร่าคลองจั่น5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7220ร.ร.บางกะปิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
7985ร.ร.วัดเทพลีลา5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6746ร.ร.เพชรถนอม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6749ร.ร.คลองทรงกระเทียม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9238สนย.ปานพลับพลา(ห้วยขวาง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
4075ศูนย์เยาวชนสะพานสูง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9106ร.ร สามแยกคลองหลอแหล5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9107ร.ร สุเหร่าชีรอ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9108ร.ร วัดลาดบัวขาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9109ร.ร สุเหร่าลาดบัวขาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9693ธ.ออมสิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6567โรงเรียนคลองกุ่ม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6569โรงเรียนวัดบางเตย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6571โรงเรียนประภาสวิทยานุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6572โรงเรียนวัดพิชัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6574โรงเรียนพิชัยพัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
10151สนงเขตวังทองหลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
6853ร.ร หัวหมาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
สวนปิยภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
พื้นที่เก็บของกลาง ปปง.5 กทม.และปริมณฑลพลฯทวี บุตรทอง,พลฯณัฐพล ภาคินัย098-4268744, 084-2168977นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696918
9712สวนพัฒนาภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
8171ธ.ก.ส เฉลิมพระเกียรติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
8187ห้องสมุดประเวศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
3236สถานีต้นทางอ่อนนุช5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
9235สนย.ประเวศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
8237โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
8538สนย. วัดตะกล่ำ(คลังพัสดุ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
9153ร.ร.วัดลานบุญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
4486ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 สำนักการโยธา5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
4487ศูนย์เครื่องมือกล หนองบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
5367ประกันสังคมพื้นที่ 85 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
431ม. รามคำแหง 25 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
9693ธนาคารออมสิน ม.ราม25 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
431รร.สาธิตวิทยาเขตบางนา25 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
1620สนย. สวนหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
7423ศูนย์ป้องกันแก้ไขน้ำท่วม5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
7165สวนสุขภาพประเวศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
4048สำนักงานเขตสวนหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
298บึงรับน้ำหนองบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
176สโมสร ธ.กรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
4388สวนมหาจักรีสิรินธร (สวน 50 พรรษา)5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
4333สวนวนธรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
987สวนหลวง ร ๙5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
6854ร.ร คลองกลันตัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
พื้นที่ขยายพันธ์ไม้อ่อนนุช5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยยะ สวนตะโก098-5513466นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-696919
6489วิทยุการบินสุวรรณภูมิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
2745บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (สุวรรณภูมิ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
3611กรมอุตุนิยมวิทยา(ขนส่งสุวรรณภูมิ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
4475ศูนย์เอ็กช์เรย์ลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
4221สถานที่พักท่าอากาศสุวรรณภูมิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9709สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
7698อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9920บ.บีกริมโซลาร์เพาเวอร์เซล5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
0340,สนง.การนิคมอุตหกรรมลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
7886ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
3595ห้องสมุดลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
468รพ.ลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
1610สนย.กิ่งแก้ว5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
1612สนย.ลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
1609สนย.ฉลองกรุง 15 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
2759สนย.ทับยาว5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
1617สนย.ร่มเกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
4181สวนสาธารณะลาดกระบัง(สวนพระนคร)5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9147ร.ร.วัดขุมทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9148ร.ร.ตำบลขุมทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9140ร.ร.วัดสังฆราชา5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9150ร.ร.วัดลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9151ร.ร.วัดพลมานีย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9152ร.ร.ราชโกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9156รร.วัดบำรุงรื่น5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9157ร.ร.วัดปลูกศรัทธา5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9138ร.ร.แสงหิรัญวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9139ร.ร.ลำพะอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9141ร.ร.วัดสุทธาโภชน์5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9146ร.ร.ประสานสามัคคี5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
9149รร.ขุมทองเพชรทองคำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
1028ธกส.ลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
2353หอสมุดแห่งชาติลาดกระบัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
8438สนย. หลวงแพ่ง5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
10218สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยสาขาสุวรรณภูมิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
สวนวนาภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯวิมล พรมอ่อง098-4308351นายอรรถพร ดำรงรถการ092-707-6969110
451กทม.25 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
258กระทรวงแรงงาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
3896ที่พักคนเดินทางดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
4585สำนักโยธากลุ่มงานวิเคราะห์ดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
89ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
10073เวรเปล ร.พ.ผ่านศึก5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
3250กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพื้นที่55 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
472กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
268ศูนย์บริทางทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2489สนย.ดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2725สำนักพัฒนาสังคม กทม.5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
3829สวนสันติภาพ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
4488สำนักโยธาบูรณะ 2 ดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
5070หอพักนักศึกษาบรมราชชนนี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
3198คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
4843สนย.พญาไท5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
5032สถาบันราชานุกุล5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2550สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 35 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
4489ศูนย์เครื่องมือกล5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
0221 ปปส.ดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2024สนย.ต้นทางวิภาวดี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2072หอรพ.ทหารผ่านศึก5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
6755รร.วิชูทิช5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2934ด่านดินแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2935ด่านดินแดง 15 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
6583กรมการจัดหางานต่างประเทศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2405สถาบันมะเร็งแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
8089คณะทันตแพทย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓รพ.รามาธิบดี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
3412หอสมุดการเรียนรู้ ซอยพระนาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
715อผศ.ส่วนกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
785วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
2676ศูนย์ร่วมผลิตแพทย์ราชวิถี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
398สถาบันโรคผิวหนัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
1958สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
6566บ.น้ำตาลเอกผล5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
6167สโมสรทหารบก5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
6756รร.วิชากร5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
288รพ.ทหารผ่านศึก5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓ลานจอดสวนเงิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓ร.ร.เรวดี5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓หอพักอนันดา5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓ไตรภูมิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓ปั้มเชล5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
๙๖๒๓อาคารสุโข5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
1762สปภ.5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
370เครื่องราช5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
สำนักการวางแผนผังและพัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯชัยพร มาอุ่น ,พลฯราชิต โยธิน098-5244155,0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530021
344นิคมมักกะสัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
2755สถาบันมาตรวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
1592สนย.โยธี5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
2903กทพ.อโศก - ดินแดง (กรรมสิทธิ์)5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
387ช่อง ๑๑ (สำนักข่าวแห่งประเทศไทย)5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
1580สนย.ศูนย์วิจัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
6445กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
4461สนย.ราชปรารภ5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
สนย.นานา5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
6638องค์การเภสัชตกรรม พระราม 65 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
3360กิจการสตรีสถาบันครอบครัว/อ.ยิปทรัม5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
728กรมวิทยาศาสตร์บริการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
5554สนงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
4392กรมโรงงานอุตสาหกรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
233กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
502กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
501กรมทรัพยากรธรณี5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
4244คณะเภสัชศาสตร์ม.มหิดล5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
8198สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
1988สนง.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
8601สนง.เศรฐกิจอุตสาหกรรมพระราม 65 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
276สนง.มาตรฐานอุตสาหกรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
7524การท่องเที่ยว (เพชรบุรี)5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
1573สนย.มักกะสัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
8174ธกส.ใบหยก5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
7695รร.ศรีอยุธยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
682กฟน.เพลินจิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
1601ต้นทางชิตลมเกา/ใหม่5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
2937ด่านสุขุมวิท เพลินจิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล098-430-3296นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530022
4863อาคารตรงจิต5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
161ศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษา(พญ่าไท)5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
3362ศูนย์ทางการศึกษา เขต 1 ประถม5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6537รร.กิ่งเพชร5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6703รร.วัดพระยายัง5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
457กรมปศุสัตว์5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ไปรษณีย์บางรัก5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1634สนย.ปทุมวัน5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1621สนย.สีลม ซอย 95 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
811ศาลแขวงปทุมวัน5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
801ศาลแรงงานกลาง5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6771รร.วัดมหาพฤฒาราม5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6982รร.วัดม่วงแค5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6985รร.วัดแก้วแจ่มฟ้า5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
2038กรมพลังงานทหาร5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
516สนง.ปปง.5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
3312กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักฯ5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1573สนย.กิ่งเพชร5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
7228สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
3170รร.สันติราชวิทยาลัย5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ลานกีฬาพัฒน์5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1624สนย.สุรวงศ์5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
367อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
379ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6771ร.ร.สตรีมหาพฤฒาราม5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1625สนย.สี่พระยา5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
8252ธกส.สาขาอาคาร ชีพี (สีลม)5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
2023สนย.สามย่าน5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1623สนย.สุรศักดิ์5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
8890ค่ายลูกเสือแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
113สนง.นโยบายและแผนการจราจร/ขนส่ง5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
5033ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนม่วงแค5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
2552ประกันสังคมพื้นที่ 45 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
66สรรพกรพื้นที่ ๒๒5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1938สนง.อัยการพิเศษ ๕5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6983รร.วัดหัวลำโพง5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6984รร.วัดสวนพลู5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
425กรมเจ้าท่า/สัมพันธวงศ์5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ร.ร.วัดดวงแข5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
สก.สค กิ่งเพชร5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ร.ร.วัดสระบัว5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ร.ร.วัดชัยมงคล5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
ร.ร.บรมนิวาส5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
1697กสท.บางรัก5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
สถาบันเทคโนโลยี่ปทุมวัน5 กทม.และปริมณฑลสต.ธนภัทร รัตนพันธ์ , ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา098-4294614 , 063-251-6154นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530023
6681รร.วัดปริวาศ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5100รร.วัดไทร5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5297รร.วัดจันทร์ใน5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5276รร.วัดราชสิงขร5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5278รร.วัดราชบัวขาว5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
7480รร.วัดยานนาวา5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
โรงเรียนฝึกวิชาชีพ กรุงเทพฯ(บางรัก)5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
3003ประกันสังคมพื้นที่ 115 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
1654สนย.บางโพงพาง5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5543รร.วัดสุทธิวนาราม5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
727กรมควบคุมวัณโรค5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2682บริษัท ไทยมาชิโอ จำกัด5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
273อัยการคดีพิเศษ ๓5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5276รยส.วัดราชสิงขร5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
9127สรรพากรภาค 3 บางคอแหลม5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6679รร.วัดคลองใหม่5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6680รร.วัดดอกไม้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5275รร.วัดไผ่เงินโชตาราม5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
3230สนย.ถนนตก5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
1631สนย.ทุ่งมหาเมฆ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2932ศูนย์ซ่อมสาธุประดิษฐ์5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2942ด่านสาธุประดิษฐ์ ๒5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2941ด่านสาธุประดิษฐ์ ๑5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2952สะพานพระราม ๙5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
1628สนย.เย็นอากาศ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5187รร.วัดดอน5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
8179ธกส.สาขาย่อยสาธุประดิษฐ์ 515 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6007สนง.ชันสูตรศพยานนาวา5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
7901ศูนย์ยาวชนวัดดอกไม้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
4183สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2025สนย.ยานนาวา5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5278รยส.วัดราชบัวขาว5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
665กฟน.เขตยานาวา5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6676รร.วัดช่องนนท์ทรี5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6677รร.วัดคลองภูมิ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6678รร.วัดช่องลม5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
7829สนย.ช่องนนทรี เก่า5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
1614สนย.นนทรี5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5280รร.วัดจันทร์นอก5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
5281รร.วัดบางโคล่นอก5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
9326สำนักงานเขตสาทร5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
4054คมนาคมสาธรใต้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2076สนง.อัยการสูงสุกกรุงเทพใต้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2862โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
798ศาลแพ่งกรุงเทพฯใต้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
799ศาลอาญากรุงเทพใต้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
807ศาลแขวงพระนครใต้5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
กรมควบคุมโรคบริเวณบางรัก5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
1639สนย.ศรีเวียง5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
6347ธกส.สาขาตรอกจันทร์5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
ศูนย์ฝึกอบรมกรมศุลกากร5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
ม.ราชมงคลกรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลสต.อมรรัตน์ พรมพลเมือง098-4287370นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530024
2244กรมศุลกากร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
8363บ้านพักกรมการบินพลเรือน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2783สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2783สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมนำสมัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2933ศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2940ด่านเลียบแม่น้ำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
3594ศูนย์เยาวชนคลองเตย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
4836สถานีสูบน้ำพระโขนง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
1806ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2948ด่านอาจณรงค์ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2913ด่านอาจณรงค์ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2947ด่านอาจณรงค์ พื้นที่ 70 ไร่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2949ด่านสุขุมวิท 625 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2945ด่านท่าเรือ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2946ด่านท่าเรือ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
689คลังพัสดุกล้าวยน้ำไท5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
8217ธกส.กล้วยน้ำไท ย้ายสวนเพลินมาร์เก็ต5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
ร.ร.สายน้ำผึ้ง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
7023สนง.เขตคลองเตย (ปกครอง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
5231รร.วัดสะพาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
5232รร.ชุมชนพัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
5233รร.ศูนย์รวมน้ำใจ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
9670กรมท่าอากาศยานกรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
1642สนย.พระโขนง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
689กฟน.คลองเตย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2938ด่านพระราม4/15 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
3827สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
8064ด่านอาจณรงค์ 35 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
2336ศูนย์เอ็กซเรย์ ท่าเรือกรุงเทพฯ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
6639ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
1795โรงงานเภสัชกรรมทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
3902ร.ร.นนทรีวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
6068สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
8181ธกส.ตลาดสวนพลู5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
5234รร.วัดคลองเตย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
9398ลานจอดท่าเรือ(ไฟฟ้า)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
ไปรษณีย์สวนพลู5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
โรงเรียนฝึกวิชาชีพคลองเตย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
การท่าเรือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
อาคารที่พักการท่าเรือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ เดชดำรงค์ ทองคำ,พลฯ เรืองวิทย์ หล่มลาด ,นายสุรเชษฐ์ คำมูลมี098-4306361 ,098-4301233 , 080-780-2081นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530025
4358สถานีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
286สนง.นิคมอุตสาหกรรมบางปู5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
735สถาบันยานยนต์5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
616ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยาบางปู5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
2383สนย.สับสวิชชิงร์(บางปู)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4465สนย.พุทธรักษา5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
1616สนย.แพรกษา5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
1611สนย.ค่อต่อ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
683สนย.บางปู15 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
1671สนย.บางปู25 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
1641สนย.บางปิ้ง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
1630สนย.บางเมือง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
8201ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองด่าน5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
8201บ่อบำบัดน้ำเสีย ซอย ตรากบ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
8201บ่อบำบัดน้ำเสียคลองบางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
2802สรรพากรพื้นที่เมืองสมุทรปราการ 25 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
8685สำนักข่าวกรองแห่งชาติ(สถานีรับฟัง)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
156เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินธรราชวิทยาลัย5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
ศูนย์เทคโน(กรมสรรพสามิตร)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
9922บ.บี กริม เพาเวอร์จำกัด บางบ่อ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
843ศาลแขวงสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
2878ศาลคดีเยาวชนและครอบครัว จว.สป.5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4220ศูนย์ฝึกและอบรม บ้านกรุณา5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
2124สถานพินิจและคุ้มครองฯจ.สมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
3270เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
สนง.บังคับคดีสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
สนง.ตรวจเงินแผ่นดินสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4412การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(เทพารักษ์ 1)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4413การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(เทพารักษ์ 2)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4414การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(เทพารักษ์ 3)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4415การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(เทพารักษ์ 4)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4416การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(เทพารักษ์ 5)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4408การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(บางเมือง 1)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4409การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(บางเมือง 2)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4410การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(บางเมือง 3)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4411การทางพิเศษสุขสวัสดิ์(บางเมือง4 )5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
ศูนย์ฝึกสถานพินิจ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
4432การทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
กรมท่าอากาศยาน5 กทม.และปริมณฑลส.อ.ราชิต โยธิน0931074544/0984271201นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530026
2915ศูนย์ควบคุมบูรพาวิถี บางนา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4708ด่านบางนา กม.9 /15 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4709ด่านบางนา กม.9 /25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4710ด่านบางนา กม.9 /35 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2917ด่านบางนาขาออก กม.๖5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2916ด่านบางนาขาเข้า กม.๖5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2918ด่านบางแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2919ด่านวงแหวนรอบนอกบางแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2920ด่านบางพลี ๑5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
685กฟน.เขตบางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2921ด่านบางพลี ๒5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4088สนย.บางปลา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1638สนย.บางโฉลง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1604สนย.บางน้ำจืด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2922ด่านเมืองใหม่บางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1622สนย.เสาระหงษ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2923ด่านบางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2924ด่านบางบ่อ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2925ด่านบางพลีน้อย5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
407กรมอุตุนิยมวิทยา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2926ด่านบางสมัคร5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2927ด่านบางวัว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2928ด่านบางปะกง 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2929ด่านบางปะกง 25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2930ด่านชลบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2931สน.ทางด่วนชลบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
พิเศษทางด่วนบางนาชลบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4206สรรพากรบางบ่อ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1618สนย.รัตนราช5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1135ธกส.บางบ่อ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1613สนย.เมืองใหม่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
13สนง.นิคมอุตสาหกรรมบางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
8590กฟน.ศูนย์ฝึกอบรมและทักษะด้านช่าง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2473สนง.ประกันสังคมบางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1607สนย.บางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1608สนย.บางตำหรุ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1134ธกส. บางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1676สถานีไฟฟ้าต้นทางเทพารักษ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4431ด่านสุวรรณภูมิ 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4432ด่านสุวรรณภูมิ 25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4417ด่านบางแก้ว 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4418ด่านบางแก้ว 25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4419ด่านบางแก้ว 35 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
6444สนง.ประกันสังคมบางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
9240สนย.คลองร้อยใหม่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
8935องค์การบริหารตำบลบางแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
8934ศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชุ(บางแก้ว)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
1606สนย.แบริ่ง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
8262ธกส.บางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
8381คลังพัสดุไฟฟ้าบางพลี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
4206สรรพากรพท.3 (อาคารกุหลาบ)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
6712รร.ผ่องพลอยอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
สนย.บางบ่อ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ098-4289423นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530027
2910ด่านพระโขนง5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
2178บ้านต้นสน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5185รร.วัดธรรมมงคล5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5186รร.วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6705รร.มัธยมนาคนาวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6847รร.นาคนาวา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6713รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6711รร.อำนวยกนกศิริอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5129รร.วัดภาษี5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6714รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
3324อุทยานเบญสิริ5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
2167กรมการขนส่งพื้นที่ 35 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
8182ห้องสมุดจิรายุ- พูนทรัพย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6850รร.ปากบ่อ5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6851รร.วัดใต้5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6852รร.วัดทองใน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
6848ร.ร.สุเหร่าใหม่5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
566โรงพิมพ์ฉลากกินแบ่งรัฐบาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
2556สนง.ประกันสังคมพื้นที่ 125 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
1603สนย.บางนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
1619สนย.ศรีเอี่ยม5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
351คณะศิลปศาสตร์ มศว.5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
353คณะวิทย์ มศว.5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
1595สนย.ประสานมิตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
8812วิทยาลัยนวตกรรมสื่อสาร มศว5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5125รร.สวัสดีวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
8000คณะแพทย์ มศว5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
สวนสราญราชรมณีย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียนวชิรธรรมธิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
7887ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
473ศูนย์ฝึกฝีมือวัดธาตุทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
504ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
2147สนง.คณะกรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5122รร.วัดธาตุทอง(ประถม)5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
8950สสวท.5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
2022สนย.เอกมัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
ร้านค้าศึกษาภัณฑ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5183รร.บางจาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
5184รร.พูนสิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
8974ธกส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท 545 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
9237สนย.พร้อมพงษ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
สนย.ไผ่สิงโต5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
689กฟน.ไผ่สิงโต5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
1640สนย.สายน้ำทิพย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
ธกส.สาขาเอกมัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
9338โรงแรมแมริออท5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
สนง.เขตพระโขนง5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียนแจ่มจันทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียนวิจิตรวิทยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
โรงเรียสุเหร่าสามอิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯศุภชัย ปรีกุล098-4270250นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530028
3317สนง.สรรพากรพื้นที่ 14 เขตวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
2936ด่านเพชรบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
3868อุทยานการเรียนรู้เช็นทรัลเวิลชั้น๘5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
1626สนย.วังเพชรบูรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
3936สวนเบญจกิตติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
6701รร.วัดดิสหงสาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
4066โรงงานยาสูบคลองเตย กลุ่ม 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
4067โรงพยาบาลยาสูบ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
5024สำนักการโยธาฝ่ายรักษาสะพาน กทม.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
อาคารวอเตอร์ฟอด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
6702รร.วัดทัศนารุณ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
8901สวน ป่าเบญจกิติระยะที่ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
9246รร.วัดใหม่ช่องลม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
2939ด่านพระราม 4/25 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
7894ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
รร.วัดปทุมวนาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
รร.ปลูกจิตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
7418ม.จุฬาลงกรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
2683รร.เตรียมอุดมศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
วิทยาเขตอุเทนถวาย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
9091ลานจอดรถราชดำริ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
9329สถาบันการพยาบาลศรีสวทิรา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
7885ศูนย์เยาวชนลุมพินี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
1644สนย.สวนลุม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
3382สวนลุมพินี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
ร.ร.สวนลุมพินี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
8727สวนรมย์ราชเทวี /ราชเทวีภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
9949บ.ไชยยศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ หิรัญ จันธิบดี098-5507016นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-530029
719ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
4600ศูนย์ฝึกพานิชนาวี5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1643สนย.ปากน้ำ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
423รพ.ยุวประสาท5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8201บ่อบำบัดน้ำเสียสำโรง5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1632สนย.ท้ายบ้าน5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
6007สนง.ชันสตรศพ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1636สนย.สวนส้ม5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1633สนย.ปู่เจ้าสมิงพราย5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
3233สถานีต้นทางพระนครใต้5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1677สนย.ท้องคุ้ง5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
742สถาบันราชประสมาสัย5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8399ธนารักษ์สมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
4405การทางพิเศษสุขสวัสดิ์ (ปากน้ำ 1)5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
4406การทางพิเศษสุขสวัสดิ์ (ปากน้ำ 2)5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
4407การทางพิเศษสุขสวัสดิ์ (ปากน้ำ 3)5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1133ธกส.สมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
2956บริษัท ลิควิดแอร์ จก5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8836ศาล จังหวัดสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
5515สหกรณ์ครูสมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
3598โกดัง บ.สมิทธิผล จก.5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
2800สน.สรรพากรพื้นที่ สมุทรปราการ 15 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8986สถานีสูบน้ำคลองสายธนู5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
2471สำนักงานประกันสังคม จว.สมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8871เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
683กฟน.สมุทรปราการ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
7900ศูนย์เยาวชนบางนา5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8834ศาลจังหวัดพระโขนง5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8270สนง.บังคับคดี เขต 5 พระโขนง5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
8161ธกส.สาขาเดอะโคสท์บางนา5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1004บ้านเมตรา(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ)5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1647สนย.ไม้อัด5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
1999สนง.เขตบางนา5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
9396กฟน.ประเวศ5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
275อัยการพระขโนง5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
รพ.บางนา5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
3843กรมอุตสาหกรรมทหาร5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
6715รร.เพียนพินอนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
2951ด่านบางจาก5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
2950ด่านบางนา5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
6710รร.วัดบางนานอก5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
6709รร.วัดบางใน5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
ศูนย์กีฬาเทศบาลปู่เจ้า5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
ลานกีฬาบางหญ้าแพรก5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย5 กทม.และปริมณฑลอส.ทพ.สมาน ศรีทา098-4282025นายอธิภัทร มาอินทร์087-440-5300210
3156กรมทรัพยากรน้ำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
422กรมประชาสัมพันธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
3365สถาบันการประชาสัมพันธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
781กระทรวงการคลัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
136สนง.เศรษฐกิการคลัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
453สน.งบประมาณ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
128สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
346ธนาคารออมสิน (กระทรวงการคลัง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
2584กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลด 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
130กรมควบคุมมลพิษ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
569แฟลตสลากกินแบ่งรัฐบาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
520สปก.ประดิพัทธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
2001สำนักงานเลขาผู้แทนราษฎร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
1596สนย.ประดิพัทธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
5426สวนพญาไทภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
3360สนง.กิจการสตรี/สถาบันครอบครัว5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
8218กองทุนและส่งเสริมภาคคนพิการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
4291กรมส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
3579สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
7564ร.ร.สามเสนวิทยาลัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
6268สถานีวิทยุรัฐสภา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
6842สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ซอยราชครู)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
7449กรุงเทพ - แล๊ป พญาธิ-แลป จำกัด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
372บ้านราชวิถี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
5553กรมบัญชีกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
8177ธกส.สาขาพระราม 65 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
7541ททบ.55 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
90ศูนย์ฝึกอบรม กทม.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
1577สนย.สายลม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
8670กรมธนารักษ์พระราม 65 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
8628สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
9104สนง.คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาคาร SME5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
2811กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน.15 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
3021บ้านพัอาศัยพลเอกแวน หมู่บ้านอรรถกฤต5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
กระการคลัง (อาคารใหม่) 1 กพ.645 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
8398สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
ส่วนคลังศึกษาซอยสายลม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
3674สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
รพ.พระมงกุฎเกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯ รุ่งเรือง คุ้มเสาร์ , พลฯ วีระ ใจกล้า098-430-0637 ,098-429-8480นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786331
673กฟน.สามเสน5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
1594สนย.สามเสน5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
257สหกรณ์ออม กรมชลประทานสานเสน5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
2433วิทยาลัยเกื้อการุณย์ ม.นวมิน5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
7629ม.นวมินทราธิราช5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
7891ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
8663ศาอาญาคดทุจริต/ประฤติมิชอบกลาง5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6006สนง.สภาการศึกษา5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
1943กรมสรรพสามิต5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
424โรงไพ่สรรพสามิต5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
3676ปตท.สวัสดิการ ทบ.สะพานแดง5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6735โรงพิมพ์ตรวจ5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
10078กรมศิลปกร (อาคารใหม่เทเวศร์)5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6146รร.สุโขทัย5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6147รร.วัดประชาระบือธรรม5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6688รร.วัดประดู่5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
2836หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกี5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
4209สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6148รร.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6149รร.วัดราชผาติการาม5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6150รร.วัดเทวราชกุญชร5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
2837กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
1694กสส.(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
8241สนง.กองทุนบำเน็ตบำนาญข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
8673ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) 15 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
8674ม.ราชมงคลพระนคร( คณะคหกรรม/โชติเวศ5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
716แฟลตระนอง5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
10399รัฐสภา (สามเสน ) 1 มค.645 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6155รร.วัดธรรมมาภิรตาราม5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
2352หอสมุดแห่งชาติ เพิ่ม 25 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
6154รร.วัดจันทรสโมสร5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
10203สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา( อาคารใหม่เทเวศร์)5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
2894กรมอุตสาหกรรมทหาร5 กทม.และปริมณฑลจต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์ , พลฯ นราดล คล้ายสอน098-428-0097 ,098-429-0260นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786332
419สนง.กพ.พิษณุโลก (ข้าราชการพลเรือน) 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2185สนง.กพร.(คณะกรรมการระบบข้าราชการ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
224สำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2728สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
417สนง.สภาความมั่นคง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
7219สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
518ปปช.ถ.พิษณุโลก ลด 4 คน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
465ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศสื่อสาร มหาดไท5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
7892ศูนย์เยาวชนเทเวศร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
4628วัดมุงกุฏกษัตริย์ บำบัดโรคผิวหนัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
1583สนย.บางขุนพรหม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
6152รร.วัดเบญจมบพิธ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
8093สนง.หอศิลปร่วมสมัย ราชดำเนิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
6645กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เทเวศร์)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
519สปก.ราชดำเนิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
1960สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
8664สนง.เลขาธิการคุรุสภา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2426สำนักงาน สกสค.เลขาธิการคุรุสภา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
178อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษา(ออมครู)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2145สนง.คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (ราชดำเนิน)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2633สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
4262สนง.คณะกรรมการอาชีวะศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
6529สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (แยกมิสักวัน)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
389สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
8649อาคาร สนง.กศน.ชั้น 1-6 ในกระทรวงศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
8368สถาบันวิทยาลัยชุมชน/รัชมังคลาภิเษก 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
8915หอสมุดเมือง (ราชดำเนิน) เพิ่ม 2 คน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
4172สวนรมณีนาถ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
2325กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ธวัชชัย สารโคด092-873-4405นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786333
4492กลุ่มงานตกแต่ง/ก่อสร้าง/บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
81สนง.การท่องเที่ยว กทม. (วัฒนธรรม)5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
405กรมศิลปกร สนามหลวง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
6535สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนามหลวง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
2355ศูนย์นราธิปเพื่อวิจัยทางสังคมศาสตร์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
2228โรงละครแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
409ศาลหลักเมือง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
272สนง.อัยการสูงสุดสนามหลวง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
795ศาลฎีกา สนามหลวง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
2171ทำเนียบองคมนตรี5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5547สนง.กฤษฏีกาอาคาร 1 ท่าช้าง 15 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5549สนง.กฤษฎีกา อาคาร 2 ถ.พระอาทิตย์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
3428มูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัย5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
65สนง.สรรพากรภาค 35 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
3831สวนสราญรมย์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
7390พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปกร5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
463สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
2150สนง.ประกันสังคมพื้นที่ 15 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
8298ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ราชดำเนิน (อาเซียน)5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
7905กระทรวงมหาดไทย, ลานจอดรถ ,ดำรงราชา5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
7608สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
7711พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถ.เจ้าฟ้า5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5113รร.วัดเชตุพน5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5114รร.วัดมหาธาตุ5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5117รร.วัดสุทัศน์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5109รร.วัดราชนัดดา5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5116รร.วัดมหรรณพ์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5115รร.ราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5111รร.วัดใหม่อมตรส5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5110รร.วัดอินทร์วิหาร5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5112รร.ราชบพิตร5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5107รร.วัดมกุฏกษัติย์5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
5108รร.วัดตรีทศเทพ พระนคร5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
8668กรมธนารักษ์ สนง.บริหารเงินตรา5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
9092สำนักการคลัง กทม. ลานจอดบางลำภู5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
10111ศึกษาภัณฑ์ราชบพิธ (สกสค)5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
154ศาลาว่าการ กทม.15 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
4393กรมโรงงานอุตสาหกรรมบางลำภู5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง5 กทม.และปริมณฑลนาย ชรินทร์ วงเวียน , จสอ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ , ส.ต.หัตถี หงษ์วงค์098-427-0502, 098-428-8769 , 061-835-3997นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786334
2354หอสมุดดำรงราชนุภาพ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
7903องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
3597สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
2706กระทรวงคนมาคม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
7893ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
2040สนย.นางเลิ้ง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
3194คริสต์จักรไมตรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
1984มูลนิธิ พอ.สว.5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
2819สนง.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
690กฟน.วัดเลียบ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
กรมขนส่งทางราง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
7013ธกส.สาขาย่อยดิโอลด์สยาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
รร.วัดสัมนานัมบริหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
1669สนย.สะพานดำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
1674สนย.วัดเลียบ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
7737ธกส.สาขาวงเวียนโอเดี่ยน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9623ลานจอดรถรามา(สนามม้านางเลิ้ง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
4900ร.ร.วัดสำพันธวงศ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9934กรมการแพทย์แผนไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
134กรมการปกครอง (วังไชยา)สำนักทะบียนราษฎร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
8675มทร.ราชมงคลพระนคร คณะบริหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
2846กรมที่ดิน ปากคลองตลาด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9065รร.วัดใหม่พิเรนทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9066รร.วัดราชสิทธาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9067รร.วัดประดู่ฉิมพลี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9068รร.วัดนาคกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9069รร.วัดท่าพระ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9070รร.วัดดีดวด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9275ร.ร.วัดประยุรวงศ์ (สนง.เขตธนบุรี11 ร.ร.)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
6273ศูนย์บริหารการผลิตอ้อย และน้ำตาล5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
3869มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
7557กรมพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
528สำนักแพทย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9093กองรายได้ สำนักคลัง (ลานจอดรถสวนมะลิ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
4501ร.ร.วัดดิสานุการาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
4502ร.ร.วัดจักวรรดิ(สนง.เขตสัมพันธวงศ์3 ร.ร.) 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
4503ร.ร.วัดปทุมคงคา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
5015ร.ร.วัดคณิกาผล5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
5016ร.ร.วัดพระพิเรนทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
5017ร.ร.วัดสิตาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
3651ร้านสวัสดิการทหารเรือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
3076พิพิธภัณฑ์วัดประยูรวงศาราม หรือ วงศาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
9562ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ สมัย เดชบุผา098-430-2752นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786335
4400ด่านบางขุนเทียน 1 ขาขึ้นบางนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4401ด่านบางขุนเทียน 2 ขาลงพระราม 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4531ศูนย์ควบคุมทางด่วนกาญจนาบางพลี - สุขสวัสดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
3889บนสะพานแขวนกาญจนาบางพลี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
3889ใต้สะพานแขวนกาญจนาบางพลี - สุขสวัสดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4402ด่านบางครุ 1 ขาขึ้นพระราม 2 - บางนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4403ด่านบางครุ 2 ขาลงจากบางนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4404ด่านบางครุ 3 ขาลงจากพระราม 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6023ด่านปู่เจ้าสมิงพราย 1 ขึ้นบางนาพระราม 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6023ด่านปู่เจ้าสมิงพราย 2 ขาลงด่านพระราม 35 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
2943ด่านสุขสวัสดิ์ เพิ่ม 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
2944ด่านดาวคะนอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6399พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
3826ห้องสมุดเพื่อประชาชน เขตทุ่งครุ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
สาธารณสุข 58 ซ.บางประกอก 195 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
บ้านพัก รพ.ราชประชาสมาสัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6503ลานจอดอุบัติเหตุ ทางด่วนบางพลี สุขสวัสดิ์ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
3203โรงพยาบาลบางจาก อ.พระประแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
2472สำนักงานประกันสังคม สาขาพระประแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4470ธกส. สาขาพระสมุทรเจดีย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1954กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1649สนย. เขตบางกระเจ้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4602วิทยาลัยพาณิชยการ เชตุพน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4600สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
2544คลังสินค้า 2 เขตราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
7457ธกส.ราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
661การไฟฟ้านครหลวง เขตป้อมพระจุลจอมเกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
662การไฟฟ้านครหลวง เขตพระประแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
660การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
รร.ฝึกอาชีพ อาทรสังขะวัฒนะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
สาธารณสุข 395 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4356สำนักงานสรรพากรพื้นที่.28 สาขาสุขสวัสดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
9053สวนธนบุรีรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4514สนย. เขตวัดคู่สร้าง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1657สนย. เขตครุใน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1659สนย. เขตพระประแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1650สนย. เขตบางปลากด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1655สนย. เขตคลองสรรพสามิตร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1661สนย.เขตธนบุรีรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
7206ธกส. สาขาทุ่งครุ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
4025ธกส. สาขาพระประแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
7897ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ 905 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
1660สนย.ราษฎร์บูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
9117สนง.เขตราษฎร์บูรณะ (บริเวณฝ่ายโยธา)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
9118บริเวณฝ่ายรักษาความสะอาด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
9532คลังสินค้า 1 ธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5244ร.ร.วัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) สนง.เขตทุ่งครุ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5245ร.ร.รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5246ร.ร.ราษฏร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5247ร.ร.สามัคคีบำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5248ร.ร.นาหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5249ร.ร.คลองรางจาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5250ร.ร.บางมด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
5251ร.ร.ชูสินประดิษฐ์อนุสรณ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6214ร.ร.วัดบางประกอก 1 สนง.เขตราษฎบูรณะ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6209ร.ร.รัตนะจีนะอุทิศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6210ร.ร.วัดประเสริฐสุทธาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6211ร.ร.วัดแจงร้อน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6212ร.ร.วัดสน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
6213ร.ร.วัดสารอด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
รร.วิสุทธิกษัตรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
2266ประตูระบายน้ำพระสมุทรเจดีย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ ภูมิ แสงภิรมย์082-928-9524นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786336
8154สนย.คลองสาน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
1668สนย.ธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
8175ธกส.ลาดหญ้า5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
1สนง.ระบายน้ำภาษีเจริญ5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
4580ศูนย์ก่อสร้างบูรณะ 5 / 2 บางกอกใหญ๋5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
5551ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ .285 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
5320ศูนย์บริการสาธารณสุข 275 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
4271อนุเสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
504เยาวชนเขตคลองสาน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
175บริษัท กิจไพบูลย์ จำกัด5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
4049สำนักงานศึกษา เขตคลองสาน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
6769ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
7888ศูนย์เยาวชนเวฬุราชิน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
668ที่ทำการโรงจักรธนบุรี กฟผ.5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
2331โรงเจ เสี่ยง เข่ง ตึ้ง5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
467รพ.ตากสิน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
2553ประกันสังคม พท. 5 บุคโล5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
6227ธกส.พรานนก5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
2959กรมคุมความประพฤติ พรานนก5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
1766ธกส.บิ๊กชีดาวคะนอง5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
667กฟน.ธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9710สรรพากรบางกอกใหญ่5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9653รร.วิจิตการนิมิตร5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
8209ธกส.สาขาจรัญสนิทวงศ์ซอย 135 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9655รร.วัดโตนด5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9649รร.วัดมะพร้าวเตี้ย5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9648รร.วัดชัยฉิมพลี5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
บ.เดอะซินิเซ่นส์5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
3880สนง.ประกันภัย พท. 2 ( คปภ.)5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
2026สนย.มใหสวรรค์5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
60รพ.สมเด็จเจ้าพระยา5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9277รร.วัดบุคโล5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9278รร.วัดดาวคะนอง5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9279ร.ร.วัดราชคฤห์5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9280ร.ร.ประดิษฐาราม5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9281รร.วัดสะแกใน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9282ร.ร.วัดเวฬุราชิณ5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9283ร.ร.วัดกันตทาราม5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9284ร.ร.วัดโพธิ์นิมิตร5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9285รร.วัดใหม่ยายนุ้ย5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9286ร.ร.วัดกระจับพินิจ5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9287ร.ร.วัดราชวรินทร์5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9288รร.วัดสะแกนอก5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9289ร.ร.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9290รร.วัดบางน้ำชน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9291ร.ร.วัดกัลยาณมิตร5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
7726สนย.ลาดหญ้า5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
666ไฟฟ้าดาวคะนอง5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9236สนย.บางไผ่5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
4318สนย.ตากสิน5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9605ตลาดอินดี้ดาวคนอง5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9276ร.ร.ขุนจันทร์5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9659รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
9654รร.วัดตะล่อม5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
4087ธกส.ภาษีเจริญ5 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
รพ.สูงอายุเณ้อเชอรี่โฮม ช.บางแวก 455 กทม.และปริมณฑลนาย ดวงแก้ว แสงครจิต098-524-1171นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786337
5090ร.ร.วัดมงคลวราราม สนง.เขตจอมทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5091ร.ร.นางนอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5092ร.ร.วัดศาลาครึน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5093ร.ร.โพธิ์ทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5094ร.ร.วัดสีสุก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5095ร.ร.วัดบางประทุนนอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7464ร.พ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
454สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 27 บางขุนเทียน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
800ศาลอาญา-แพ่ง 21/แขวง 7อุทธรณ์ภาค 9/25 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1520สำนักงานอัยการสูงสุดธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7019สนย. เขตคลองวัดสิงห์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2687สำนักงานเขตจอมทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7848ธ.ก.ส.สาขาวัดไทร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7899ศูนย์เยาวชน เขตจอมทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
4102ห้องสมุดเพื่อประชาชน สาขาบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1026ธ.ก.ส.สาขาบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
9756สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ บางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2848ข้าราชการกรมที่ดิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
4025ธกส.สาขาสะแกงาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2165ขนส่งพื้นที่ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
ศาลแขวงบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1656สนย.คลองสนามชัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1679ต้นทาง.ธนบุรีใต้5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
8189ห้องสมุดเพื่อประชาชน วัดราชโอรส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1998สนง.เขตบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2137อาคารเก็บเอกสารประกันสังคมพื้นที่ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3388ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7019รร.มัธยมวัดสิงห์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
671การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3196สนย.เขตวัดประชาบำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1664สนย.เขตบางกระดี่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3797สำนักงานเขตบางขุนเทียน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1652สนย.เขตบางมด5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5096ร.ร.วัดโพธิ์แก้ว5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5097ร.ร.วัดนาคนิมิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5098ร.ร.วัดบางขุนเทียนนอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5099ร.ร.วัดยายร่ม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
5100ร.ร.วัดไทร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6107ร.ร.วัดนินสุขาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
7450ร.ร.วัดคงโครัดอุทิศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6103ร.ร.บ้านนายสี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6104ร.ร.วัดบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6105ร.ร.พรหมราษฎร์รังสรรค์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6106ร.ร.สถานีพรมแดน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6102ร.ร.บ้านนายผล เขตบางบอน 95 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6101ร.ร.บ้านนาเหรียญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
6100ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3289ทัฑณ์สถานหญิงกลางธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2555สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 บางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
สกสค.รง.ผลิตอุปกรณ์บางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3254เรืองจำกลางพิเศษธนบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1666สนย.เอกชัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
1648สนย.บางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
4100ห้องสมุดสมเด็จย่า5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
อัยการบางบอน5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
3867สนย.วัดกำแพง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ บรรจงรักษ์ กองเกิด098-430-3642นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786338
2166สนง.เขตขนส่งพื้นที่ 2 ตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5555ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ชัยพฤกมาลา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
3861อัยการสูงสุดตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8984อาคารที่ทำการ กทพ.(ศรีรัชรอบนอก)5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8998สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค 15 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8333สนง.เขตตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
2738ปปง.บางกรวย5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8834ศาลจังหวัดตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8436สนย.ฉิมพลี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5143ร.ร.วัดบางยี่ขันวิทยาคม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
6040สวนสิรินทราพฤกษาพรรณจรัญ ซ. 255 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
4293สนง.เขตบางกอกน้อย5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5335กองการพิมพ์ที่ดินตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
6577สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(บางขุนนนท์)5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9817อาคารอเนกประสงค์ (ตลิ่งชัน)สนง.ยุติธรรม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9182ร.ร.วัดเกาะ5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9180ร.ร.วัดประสาท5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9172รร.ฉิมพลี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5038ร.ร.วัดบางขุนนนท์5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5039ร.ร.วัดเจ้าอาม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5051ร.ร.วัดศรีสุดาราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
3277สนง.เขตบางพลัด5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
1662สนย.รุ่งประชา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
1588สนย.บางยี่ขัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8854บริษัทบุษป์ และ ลูก จำกัด5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
7632บริษัท โกมุท จำกัด5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
7898ศูนย์เยาวชนชัยพฤษมาลา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
6718ธกส.สิรินธร5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
3224ทิพย์ฤกษ์ คอนโดมิเนียม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
309อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5043รร.วัดพระยาทำ5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5045รร.วัดดงมูลเหล็ก5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5046รร.วัดอัมพวา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5048รร.วัดดุสิตาราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
810ศาลแขวงดุสิต(ตลิ่งชัน)5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
10162รร.ฝึกอาชีพ กาญจนสิงห์หาสน์5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5562รร.วัดยางสุทราราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5049รร.วัดวิเศษการ5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5146รร.วัดเทพากร5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
10419การยางแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
7754ร.ร.โพธิสารพิทยากร5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9168ร.ร.วัดไก่เตี้ย5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9167ร.ร.วัดชัยพฤษมาลา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9169ร.ร.วัดช่างเหล็ก5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9170ร.ร.วัดตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9173ร.ร.วัดอินทราวาส5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9174ร.ร.วัดโพธิ์5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9175ร.ร.วัดทอง5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5151รร.วัดพระยาศิริไอศวรรค์5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5144รร.วัดคฤหบดี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
6020สถานพินิจเด็กและเยาวชน (ตลิ่งชัน)5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9162สรรพากรพื้นที่กทม. 255 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9163สนง.สรรพากรพื้นที่ตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
3861สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
4180สวนหลวงพระราม 85 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8147สวนจรัลภิรมย์(เขตบางพลัด)5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
7896ศูนย์เยาวชนอัมพวา5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5152ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9176ร.ร.วัดมะกอก5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9177ร.ร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9179ร.ร.วัดรัชฎาธิฐาน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9183รร.วัดกระโจมทอง5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9171รร.ชุมทางตลิ่งชัน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
9181ร.ร.วัดพิกุล5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
4467ร.ร.วัดปฐมบุตรอิศราราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
4466ร.ร.วัดสุวรรณคีรี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5042ร.ร.วัดสุวรรณาราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5040ร.ร.วัดโพธิ์เรียง5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5041ร.ร.วัดบางเสาธง5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5044ร.ร.วัดมะลิ5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5153รร.วัดอาวุธวิกสิตาราม5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5145ร.ร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5147ร.ร.วัดบางพลัด5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5149ร.ร.วัดรวก5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
7889ศูนย์เยาวชนฉัตรแก้วจงกลณี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
222กรมบังคับคดี บางกอกน้อย5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
5148ร.ร.วัดเปาโลหิตย์5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
8183ห้องสมุดวัดรัชฎาธิฐาน5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
10439ฝ่ายวิจัยและเศรษฐกิการยาง5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
10432สถานที่เก็บทรัพย์สินกรมบังคับคดี5 กทม.และปริมณฑลจ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง098-428-6993นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-786339
1663สนย.ทวีวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
2582สำนักงานเขตทวีวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3255สำนักอนามัยทวีวัฒนา สาธารณสุข 675 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4182สวนวนารมย์เขตทวีวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
139หมู่บ้านโกลเด็นท์แลนด์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4450ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5296ร.ร.บางไผ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5285ร.ร.ร.ร.วัดบุณยประดิษฐ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5292ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5295ร.ร.วัดศาลาแดง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5291ร.ร.บางเชือกหนัง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
1678สถานีต้นทางบางกอกน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4593สาธารณสุขบางแค 405 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4582กลุ่มงานวิเคราะวิจัย 4 เขตบางแค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4581ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 4 /2 บางแค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
720ศูนย์ยุวกาชาด บางแค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
7497ธกส.สาขาหนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5211รร.มนต์จรัสสิงห์อนุสรร์ เขตหนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5293รร.วัดราษฏร์บำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5208รร.บ้านขุนประเทศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5206รร.วัดอุดมรังษี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5207รร.วัดหนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9991สวนบางแคภิรมย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
2241รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4578โรงงานแอลฟัสท์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
2554สนง.ประกันสังคมเขตพื้นที่ 65 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
123บ้านพักคนชราบางแค 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
1651สนย.บางแค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
1667สนย. เพชรเกษม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
7444ห้องสมุดภาษีเจริญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5289รร.วัดคลองหนองใหญ่ 085 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9650รร.วัดทองศาลางาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3ร.พ.ราชพิพัฒน์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
7626ธกส.ทวีวัฒนา (ตลาดพุทธ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9071สถาบันกัลยาราชนครินทร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5155ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม (เขตทวีวัฒนา)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5156ร.ร.คลองต้นไทร5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5157ร.ร.คลองบางพรหม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5158ร.ร.คลองทวีวัฒนา5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5159ร.ร.วัดปุรณาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5160ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5568ร.ร.มัธยมปุรณาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5288ร.ร.วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค ลด 15 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
1665สนย.หนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3778สนง.เขตหนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3246สนง.ภาษีเจริญ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3389ศูนย์เยาวชนบางแค (เรือนสอน)5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9164สรรพกรพื้นที่กทม. 265 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5210รร.วัดศรีนวลธรรมวิมล5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5287รร.เพชรเกษม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5290รร.บางแค5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9658รร.วัดนิมมานรดี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9656รร.วัดประดู่บางจาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9657รร.วัดบางจาก5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5294รร.วัดม่วง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5286รร.บางแคเหนือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
4579โรงงานแอลฟัสท์ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
3941โรงชำแหละเนื้อหนองแขม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
6145ธกส.เพชรเกษม5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
10159รร.ฝึกอาชีพหลวงพ่อทวีศักดิ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
5209รร.ประชาบำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9660รร.วัดอ่างแก้ว5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9652รร.วัดกำแพง ภาษี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
9651รร.วัดโคนอน ภาษี5 กทม.และปริมณฑลพลฯ อัครเดช อินสโร087-889-9226นายชัยมงคล เพิกอาภรณ์081-296-7863310
1544ปณ.สามเสนใน5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
377ปณ.นครหลวงเหนือ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
1586สนย.จตุจักร5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
2164กรมขนส่งทางบก5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
5161ร.ร.วัดไผ่ตัน (เขตจตุจักร)5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
1025ธกส.จตุจักร5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
6184พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 15 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
803ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3351สวนวชิรเบญจทัศ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
8618สวนจตุจักร5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
8617สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3172รร.วิศวกรรมรถไฟ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
688สถานีต้นทางลาดพร้าว5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
6957กองสุขาภิบาล สำนักอนามัย5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
7895ศูนย์เยาวชนเตชวนิช5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
2005สถาบันการบินพลเรือน5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
9225โรงเรียนวัดเสมียนนารี5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
9227โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
9230โรงเรียนประชานิเวศน์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
9231โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
366กม.๑๑5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
365คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
2430เรือนจำคลองเปรม5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3290ทัณฑ์สถานหญิงกลาง5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3305ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3686รพ.ราชทัณฑ์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
3307เรือนจำพิเศษกรุงเทพ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
4440สนง.ตรวจพิสูจน์5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
4076ศูนย์เยาวชนจตุจักร5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
2549ประกันสังคมพื้นที่ ๒5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
8272สนง.บังคับคดีแพ่ง กทม.15 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
สนย.ต้นทางบางซื่อ5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
งานเพาะพันธ์พืช รัชวิภา5 กทม.และปริมณฑลจ.ต.พรเทพ สมพงษ์ , พลฯธนวิน รุ่งเรือง064-104-5300 , 084-341-1069ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054741
7974ยุทธบริการทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6691โรงเรียนวัดทองสุทธาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
5514สนง.สนับสนุนปลัด กห.5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
1593สนย.ประชาชื่น5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
657ที่ทำการแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า สนย.๓5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
3440สถาบันนิติวิทยาศาสตร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
2834สนง.เลขาวุฒิสภา5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
414ศูนย์ฝึกอาชีพบางซ่อน5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
1597สนย.บางซ่อน5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
2227สนย.สวนใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
1139ธกส.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
3669เทศบาลบางกรวย5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
9676สนง.เทศบาลนครนนทบุรี(พิพิธภัณฑ์)5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
7705หมู่บ้านสิรีน พารค์5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
8375ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
4523อบจ.นนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
9055สถาบันเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
5150โรงเรียนวัดวิมุตยาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6689โรงเรียนบางโพธิ์โอมาวาส5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6690โรงเรียนวัดสร้อยทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6561โรงเรียนวัดประชาสัทธาธรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6692โรงเรียนมัชฌันติการาม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6687โรงเรียนวัดเลียบราษฏร์บำรุง5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
9590ร.ร.เขมาภิรตาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
5359ร.ร สตรีนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
4583ศูนย์เครื่องมือกล ประชานุกูล5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
4490กลุ่มงานประสานการปฏบัติการสาธารณูปโภค5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
4491ศูนย์ก่อสร้างบูรณะ 3 ส่วนที่ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
6550กองส่งน้ำและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
770วิทยาลัยบำราศนราดูร5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
QQ79สถาบันบำราศนราดูร5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
845ศาลจังหวัดนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
3848ศาลแขวงนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
2155สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
8235อาคารจอดรถ อบจ.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
8454อาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการกรมป่าไม้5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
57สถาบันทันตกรรม5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
2819สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสิทธิชัย แม้นศรี098-426-2238ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054742
5053กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
3200กรมอนามัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
3350สรรพากรภาค ๔5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
4202กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
2251วิทยาลัยศรีธีญญา5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
420กพ.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
2172ประกันสังคมสำนักงานใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
293กรมการแพทย์5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
131ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
82สนง.อาหารและยา5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
9926กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
1993กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
4833อาคารเงินทุนหมุนเวียน(อาหารและยา)5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
4633กรมแพทย์๖(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
9268รพ.ศรีธัญญา5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
10465กรมสนับสนุนสุขภาพแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
10442อาคารสุขภาพแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
บริษัทตรีทัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
เดอะ Wan อพาร์ทเม้นท์5 กทม.และปริมณฑลพลฯบุญเสริม พรสิมมา ,พลฯอมรเทพ สินทอง098-524-3469 , 092-8960235ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054743
2578เรือนจำบางขวาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
3303เรือนจำนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
2583คลังพัสดุกรมบัญชีกลาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
421กรมราชทัณฑ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
6871รพ.พระนั่งเกล้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1582สนย.สนามบินน้ำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
8284สนง.ธกส.ตำบลบางเลน นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
7742สนย.รัตนาธิเบศร์5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
663กฟน.เขตบางใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1138ธกส.บางใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
4456อบต.บางแม่นาง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
6390สนย.คลองสิบศอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
3310สถานีไฟฟ้าย่อยขุนศรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1137ธกส.ไทรน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
7076กฟผ.ไทรน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1563สนย.ต้นทางไทรน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
3776สนย.บางบัวทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1136ธกส.บางบัวทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
1564สนย.บางรักใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
9745สนามกีฬา อบจ.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
8632สนง.สรรพากรพื้นที่นนทบุรี2(บางบัวทอง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
8633สนง.สรรพากรพื้นที่นนทบุรี2(บางใหญ่)5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
8855กฟน.บางบัวทอง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
8874ศูนย์บริการฯเทศบาลบ้านบางม่วง5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
9576สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนอ.ไทรน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
9924บริษัทบี กริม เพาเวอร์ อ.ไทรน้อย5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริเวณศูนย์ OTOP5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานบางใหญ่5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
การไฟฟ้านครคหลวง บริเวณท่าเรือบางพลู5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
สวนสาธารณะ อบจ.ไทรน้อย นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
สนามกีฬา บริเวณสระน้ำ อบจ.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯปัญญา มีปราง098-430-1004ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054744
525ร.พ.โรคทรวงอก5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
3784สนง.ขนส่งนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
3942กสท.นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
656กฟน.นครหลวงนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
8360สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ(บางกระสอ)5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
568กองสลากสนามบินน้ำ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
4830สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
8336กรมชลประทานปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
255ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2424สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
3892บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2312บ้านเฟื่องฟ้า5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2231สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2177บ้านราชาวดี -ชาย5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2195บ้านราชาวดี-หญิง5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
4189สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
8629สถาบันพัฒนาการชลประทาน5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
4741ศูนย์บุคคลออทิสติกนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2183สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
2502บ้านเด็กอ่อนพญาไท5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
58บ้านเกร็ดตระการ5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
7739ธกส.ปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
4071สนง.บังคับคดี นนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
8588ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติท่าทราย5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
8586อนุสรณ์สถานเชิงท่าหน้าโบสถ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
9900โรงเรียนปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลพลฯสุริยา ยกเทพ098-430-0259ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054745
6286สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
2109มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
3063สำนักพิมพ์ ม.สุโขทัย5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
2847อาคารรังวัดกรมที่ดินปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1571สนย.เมืองทอง ๓5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8099สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1570สนย.เมืองทอง ๑5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1680อาคารไพลินสแควร์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
988อาคาร ซันมูลเลค5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
659กฟน.บางพูด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1587สนย.บางพูด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
3187โรงเรียนนวมินทร์ชินูทิศ หอวัง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
5404สำนักงานกองทุนยุติธรรม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
6253ศาลปกครอง(เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
4389สนง.ป้องกันการทุจริตภาครัฐ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
6443อาคารนายทหารสัญญาบัตร สป.กห.ศรีสมาน5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1575สนย.ปากเกร็ด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8371บ้านพักนายทหารชั้นประทวน สป.กห.5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8731สำนักงานบังคับคดี จ.ปทุมฯ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
846ศาลจังหวัดปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
3253เรือนจำจังหวัดปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
2125สถานพินิจปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
2162ศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1142ธกส.หลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1141ธกส.ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
388สาธารณะสุขปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
7350ไฟฟ้าภูมิภาคบางพูน5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
7351ไฟฟ้าภูมิภาคปทุมธานี 25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
7352ไฟฟ้าภูมิภาคปทุมธานี 35 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
7345ไฟฟ้าภูมิภาคสามโคก5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
7357ไฟฟ้าภูมิภาคลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8401บ. S T เบเกอรี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8467สนง.ปปส.ภาค1(ลาดหลุมแก้วบริเวณลานจอด)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
8931อาคารจัดเก็บเอกสารสำนักนายก รมต.5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9005รร.สวนกุหลาบนนทบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9522กฟภ.ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9528กฟภ.ลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9529คลังพัสดุ กฟภ.ลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9530คลังมิเตอร์ กฟภ.ลาดหลุมแก้ว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9612สนง.ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 15 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9702สนง.สรรพกรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9753สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9906ร้านอาหาร 8 SECOND (โครงการสุโขทัยอเวนิว 99)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
9962ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
10006กรมทางหลวงชนบทอาคาร NS 3 ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
10030องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
10032โรงเรียนวักป่างิ้ว อ.สามโคกปทุมฯ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
10033โรงเรียนสามโคก อ.สามโคกปทุมฯ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 45 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
1599สถานีต้นทางแจ้งวัฒนะ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4/25 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
บริษัท จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
บริษัท ตากสิน จำกัด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.เจริญ เปียใย, พลฯอมร บุญภา 098-430-9069, 098-428-9332ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054746
6937ศูนย์ ปณ. Ems ใหม่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
620ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4728บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4727ที่ทำการ ปณ. หลักสี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
611กสท.หลักสี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4533กรมที่ดิน (หลักสี)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5528สภาความมั่นคงแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5407สนง.สถิติแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4357สนง.สิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
3038กรมการท่องเที่ยว5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5357D S I อาคาร B5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
6649สนง.พัฒนาระบบข้าราชการ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
8627กระทรวงดิจิทัล5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
9598สนง.คณะกรรมการดิจิทัลฯ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4090สนย.หลักสี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
804ศาลทรัพย์สินทางปํญญา5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
805ศาลล้มละลายกลาง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
6134อัยการสูงสุดแจ้งวัฒนะ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5026กระทรวงยุติธรรม5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5301หน้าห้องผู้บริหารกรมคุมประพฤติ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
5517หน้าห้องผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิ์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
8464กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
7780ศาลแขวงดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4477ศาลรัฐธรรมนูญ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
2826กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4124บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
4108สำนักงานศาลปกครอง(แจ้งวัฒนะ)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
9862อาคารที่พักผู้ปฏบัติงาน กสท.หลักสี่5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
9978กระทรวงยุติธรรม แห่งใหม่ แจ้งวัฒนะ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
9958กฟน.นครหลวงบริเวณ ซ.แจ้งวัฒนะ 155 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
1007สนง.ศาลปกครอง(บริเวณอาคารบริหารการสื่อสาร)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
8662ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ศูนย์ราชการอาคาร A)5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
9098โรงเรียนทุ่งสองห้อง5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
806ศาลแขวงพระนครเหนือ5 กทม.และปริมณฑลส.ต.กิตติเดช สถาน098-838-0391ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054747
6822การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
5269ศูนย์เยาวชนหลักสี่5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
4026กองเภสัชกรรมสำนักอนามัยท่าทราย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9094โรงเรียนเคหะท่าทราย5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
1561ปปส.ทุ่งสองห้อง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
1581สนย.ทุ่งสองห้อง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
64สนง. เขตหลักสี่5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
3611กรมอุตุนิยมวิทยา(ดอนเมือง)5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
4184สวนรมณีทุ่งสีกัน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
4707ศูนย์เยาวชนดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
7301ศุนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกองบินอวกาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
4826กรมสรรพาวุธทหารอากาศ(คลัง3)5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
1568สนย. คลองใหม่5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
3537ศูนย์ฝึกอบรมกอง ต.ม.5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6488สถานีเครื่องส่งวิทยุการบินดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
2146สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
4536ศูนย์ประสานงานโคงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9226โรงเรียนวัดเทวสุนทร5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6660โรงเรียนวัดดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6659โรงเรียนวัดบำรุงรวิวรรณ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6657โรงเรียนวัดเวฬูวนาราม5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6658โรงเรียนประชาอุทิศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6661โรงเรียนเปรมประชา5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
6656โรงเรียนพหลโยธิน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูร5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9096รร.บางเขน5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9097รร.วัดหลักสี่5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9095รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา15 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
9099รร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา25 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
โรงพยาบาลทหารอากาศ5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ กรมแผนที่ทหาร5 กทม.และปริมณฑลพลฯทศพล เนตรจินดา098-428-3735ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054748
8300สถาบันนานาชาติสิรินธร5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8301อาคารหอพักนักศึกษา5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
7292สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
4599ศูนย์วิทยุบางพูน5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
521ฝ่ายบริหารเครื่องมือกลปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
2838วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
5035ศูนย์ฝึกอาชีพราชานุกูล (บางพูน )5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
2458ประกันสังคมปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8573ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมฯ5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
9936กฟภ.รังสิต 25 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
9582สนย.บางกะดี5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
9701สนง.สรรพกรพื้นที่ปทุมธานี ๑5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
6588เทศบาลนครรังสิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
6927การปะปาส่วนภูมิภาครังสิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
2380บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
621คลังพัสดุไฟฟ้ารังสิต ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
2828สถานีรถไฟเชียงราก5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
3681คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
3199สถาบันเทคโลยีนานาชาติสิรินธร5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
3294คณะวิศวกรรม ม.ธ.ศูนย์รังสิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
7478คณะวิทยาศาสตร์ ม.. ศูนย์รังสิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
4611กองบริการวิชาการที่ 15 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
3620สถาบันวิจัยเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
489สนามบินคลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
3789พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติคลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
7602สรรพากรพื้นทีปทุมธานี 25 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
456สรรพากรคลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
1140ธกส.ตลาดไท5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8015กฟภ.ย่อย บางขันธ์5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8753กฟภ.รังสิตชั้นที่15 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8667สำนักกษาปณ์รังสิต5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8669สำนักบริหารเงินตรา5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
8035ศาลอุธรณ์ภาค 1 คลองหลววง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
6531ศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน(mini plant)5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
10098บ้านพักข้าราชการสำนักบริหารเงินตราบางพูน5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
10405สถานีไฟฟ้ารังสิตใต้ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
10406สถานีไฟฟ้าบางขันธ์ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
10408สถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ 25 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
10407สถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง5 กทม.และปริมณฑลพลฯคงกะพันธ์ ศรีสวัสดิ์065-054-5565ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-054749
500กรมทรัพยากรธรณี อาคารพิพิธภัณฑ์คลอง ๕5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
739พิพิธภัณฑ์สถานอาคารกาญจนาภิเษกคลอง ๕5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3326หออัครศิลปินคลอง ๕5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
406หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คลอง ๕5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
1769สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) คลอง 55 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
2313ศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง ๖5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
2491สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
2755สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3357ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3272ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
307สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
6024สถาบันพัฒนาบุคลากร ปทุมธานี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
373สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
4140สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
6530อาคารอนุรักษ์พลังงานคลอง 55 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3288ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลอง ๖5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3260เรือนจำธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
4598สถานีวิทยุกระจายเสียงคลอง 55 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
2143สนง.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ คลอง ๖5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
235วิทยุการเกษตรคลอง ๖ (กรมส่งเสริม)5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
2866สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
7310รพ คลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
848ศาลเยาวชนและครอบครัว5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
8943สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
164ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคลอง ๖5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
162ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์วีดีโอ คลอง ๖5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3322วิทยาลัยการปกครอง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
235ศูนย์รังสีควบคุมศัตรูพืช5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
7348สถานีไฟฟ้าคลอง45 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
3245สนง.เทศบาลตำบลธัญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
4567ตรวจวัดมลพิษยานพาหนะ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
6490วิทยุการบินดอนเมือง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
0847,ศาลจังหวัดธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
6782สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
6338รพ.ธัญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
8016สถานีไฟฟ้าคลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
4607องการเภสัชฯ บริเวณคลองสิบ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
8811สถานีไฟฟ้าภูมิภาคคลองหลวง5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
9388กฟภ.หนองเสือ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
9346กฟภ.อ.ธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
9708สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงปทุมฯ5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
9771มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
9957การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 คลอง 2 ธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
10052บ.ทีที คอนสทรัคชั่น ไชด์งานก่อสร้างมาตราวิทยา5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
10264ธกส.คลอง 9 ธัญญบุรี5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
10118สถานคุ้มครองพยานจากการค้ามนุษย์5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
10356สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชาย5 กทม.และปริมณฑลส.อ.รัตน์ ปะติตัง098-427-1694ส.อ.ทีปกร สาลี086-915-0547410
ติดต่อเรา