Homeข่าวเด่น 

การบรรยายเพิ่มความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้อำนวยการศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมข่าวสาร ข่าวเด่น 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยกระดับการรักษาความปลอดภัยหลักสูตรอารักขาบุคคลระดับสูงข่าวสาร ข่าวเด่น 

นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.ข่าว สปภ.อผศ. ข่าวเด่น 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.สปภ.รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2563


pokpong sswvo
0แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่


Nuttakit
0แจ้งข่าว 11 ธ.ค.62


Nuttakit
0

ข่าวสารข่าวสาร 

เงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปีสำหรับ จนท.รปภ. XX09


Nuttakit
0

?แจ้งข่าวเงินชดเชยวัศาลจัดอบรมใหญ่ด้านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มตร.ศาลอีกทั่วปท.


Nuttakit
0งานกาชาด ประจำปี 2562


pokpong sswvo
0การเตรียมตัวอบรมหลักสูตร


pokpong sswvo
0รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา


pokpong sswvo
0

เทคโนโลยีWi-Fi 6 คืออะไร


Nuttakit
05G คืออะไร


Nuttakit
0พรบ.มั่นคงไซเบอร์ มีผลบังคับใช้ทันที


Nuttakit
0นายกประยุทธ์แนะ ทำสตาร์ทอัพต้องยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Nuttakit
0

คลิปวิดีโอ

ติดตามเรา


Facebook


Twitter


Youtube

ข่าว รปภ.อผศ.ข่าว รปภ.อผศ. 

รปภ.จุดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เก็บกระเป๋าเงินได้ คืนเจ้าของ


pokpong sswvo
0ข่าว รปภ.อผศ. 

จนท.รปภ. จุด ศาลฎีกา เก็บโทรศัพท์สมารท์โฟนได้ คืนเจ้าของ


Nuttakit
0ข่าว รปภ.อผศ. 

จนท.รปภ. จุด มทร.พระนคร เก็บโทรศํพท์มือถือไอโฟนได้ คืนเจ้าของ


pokpong sswvo
0ข่าว รปภ.อผศ. 

จนท.รปภ. จุด ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส เก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารสำคัญได้ คืนเจ้าของ


pokpong sswvo
0

บริการพิเศษบริการ 

เงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปี
สำหรับ จนท.รปภ. XX07


Nuttakit
0

แจ้งข่าวเงินชดเชยค่าคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)


pokpong sswvo
0การตรวจสอบใบรับรองแพทย์


Nuttakit
0การลาป่วย กรณีอุบัติเหตุ


pokpong sswvo
0การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล


pokpong sswvo
0

เรื่องที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา