Cookie Policy

1. Cookie คืออะไร
Cookies เป็น text files ขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์ของเรา ตามปกติ Cookie จะมีชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของ Cookie “อายุ” ของ Cookie (หมายถึงระยะเวลาที่ Cookie จะยังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน) และค่าของ Cookie ซึ่งมักจะเป็นตัวเลขไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นด้วยการสุ่ม

2. Cookies ใช้เพื่อทำอะไร
เราใช้ Cookies เพื่อให้ไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cookies สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนไฟล์ดังกล่าวได้ และทำให้สามารถจำท่านได้และสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings))

นอกจากนี้ Cookies ยังใช้เพื่อช่วยเร่งความเร็วในดำเนินการ และประสบการณ์ (experience) ของท่านในไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้ Cookies เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้ไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเท้นต์ของไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของท่านได้จากข้อมูลเหล่านี้

3. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้
ในไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภทซึ่งเรียกว่า “Session Cookies” และ “Persistent Cookies” ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบ Cookie ทิ้งไปเอง (ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจะขึ้นอยู่กับ “อายุ” ของ Cookie ดังกล่าว)

Cookies ของบุคคลภายนอก
เรามีคู่ค้าหลายรายซึ่งคู่ค้าดังกล่าวอาจจะใส่ Cookies ลงในอุปกรณ์ของท่านในนามของเราด้วยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมไซต์ของเราเพื่อให้คู่ค้ารายดังกล่าวสามารถส่งมอบบริการที่ตนให้บริการได้ หากท่านต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลว่าจะเลือกไม่รับ (opt-out) Cookies ดังกล่าวได้อย่างไรขอให้ท่านดูจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies) ของคู่ค้าดังกล่าว

4. Cookies ที่เราใช้
Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในไซต์ของอีเอฟ (EF) ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้

Cookies สำคัญ
Cookies สำคัญ (Essential Cookies) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มี Cookies ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการไซต์ บริการ หรือคุณลักษณะบางอย่างที่ท่านขอได้

ประเภท รายละเอียด วิธีจัดการกับ Cookies
Session Session Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพของแอพพลิเคชั่น (application) ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Load Balancing Load Balancing Cookies จะใช้เพื่อส่งทรัพยากร (assets) ไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และช่วยแก้ไขปัญหาการที่เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานอย่างหนักให้เบาลง ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
User ID User ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Security Security Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Preference Cookies
Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่ (local settings) อื่นๆ และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ประเภท รายละเอียด วิธีจัดการกับ Cookies
ภาษา (Language) Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้อง ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ตำแหน่งสถานที่ (Location) ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าว ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
อุปกรณ์เคลื่อนที่ หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile site ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
เว็บไซต์เพื่อการอ้างอิง จะมีการบันทึกเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงเพื่อจะได้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำ จะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถส่งข่าวใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย” และเพื่อให้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิดีโอที่ดูล่าสุด จะมีการบันทึกวันที่และชื่อของวิดีโอที่ดูล่าสุดเพื่อจะได้เข้าใจความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Flash Cookies Flash Cookies จะใช้เพื่อทำให้สามารถเล่นคอนเท้นต์ที่เป็นภาพและเสียงได้ ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Page History Page History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไข ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Social Plug-in Tracking Cookies
Cookies นี้จะใช้เพื่อตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเภท รายละเอียด วิธีจัดการกับ Cookies
เฟซบุ๊ค จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของเฟซบุ๊คเพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ทวิตเตอร์ จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Analytics Cookies
Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

ประเภท รายละเอียด วิธีจัดการกับ Cookies
Google Analytics Google Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอและการนำทางของไซต์ ทั้งนี้ Google จะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวด้วยข้อมูลทางประชากร และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ดีขึ้น https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Adobe Omniture Analytics Cookies จะจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอไซต์และปรับปรุงระบบนาวิเกชั่นของไซต์ ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Marketing Cookies
Marketing Cookies จะใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด

ประเภท รายละเอียด วิธีจัดการกับ Cookies
โฆษณา ส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมาย ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิเคราะห์ตลาด ทำการวิเคราะห์ตลาด ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การโฆษณา/ส่งเสริมการขาย วัดประสิทธิภาพของโฆษณา (campaign) ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การตรวจจับการหลอกลวง ตรวจจับการปลอมแปลงการคลิก (Click Fraud) ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
5. วิธีจัดการกับ Cookies
แม้ว่าอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookiesโดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

หากท่านต้องการล้าง Cookies ทั้งหมดที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมทิ้งเอาไว้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสามโปรแกรมต่อไปนี้เพื่อล้าง Cookies ออกไป

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://www.spybot.info/en/download/index.html
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/
6. Pixel Tags
นอกจากนี้หน้าเพจบางหน้าที่ท่านเปิดดูในไซต์อาจเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Pixel Tags (หรือที่เรียกว่า Clear Gifs) ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราโดยตรงและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ร่วมใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมไซต์ของเรานั้นอาจมีบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วมใช้ด้วยเพื่อจะได้กำหนดเป้าเพื่อทำโฆษณาโดยแบนเนอร์บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่จัดเก็บผ่านการใช้ Pixel Tags จะไม่เป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเชื่อมต่อไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ตาม

7. วิธีการติดต่อกับเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookie ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ขอเรียนว่าการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นขอความกรุณาอย่าใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่สำคัญไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ท่านส่งถึงเรา

8. เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-GB/kb/278835
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Firefox – https://support.mozilla.org/en-GB/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/

ติดต่อเรา