การตรวจสอบใบรับรองแพทย์

ก่อนออกจากโรงพยาบาล จะต้องตรวจสอบ ใบรับรองแพทย์ ให้เรียบร้อย ว่า “ ข้อความ หรือ ตัวเลข ” มีรอยการแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขต้องให้แพทย์ผู้ตรวจเซนต์ชื่อกำกับมาด้วยทุกครั้ง

Nuttakit

1 สิงหาคม 2562

การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล

เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือ เพื่อเข้ารับการทดลอง ความพรั่งพร้อม

pokpong sswvo

1 สิงหาคม 2562

การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

เจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

Nuttakit

1 สิงหาคม 2562

การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

pokpong sswvo

14 กรกฎาคม 2562
1 2 3
ติดต่อเรา