วิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง

เฟซบุ๊ค”พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย” เผยวิธีลดธงครึ่งเสาที่ถูกต้อง วันนี้ 25 ต.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีกำนหดให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง

Nuttakit

Nuttakit

30 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

Avatar

pokpong sswvo

27 พฤษภาคม 2562

5 ส คือ อะไร ?

5 ส คือ แนวคิดที่มีที่มาจากญี่ปุ่น เป็นแนวคิดในการจัดระเบียบการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Nuttakit

Nuttakit

26 พฤษภาคม 2562

ผอ.คอร์ตมาร์แชลไทย พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ

“พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ” สังกัดสันติบาล นรต.รุ่น 51 เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักงานศาลยุติธรรม ( ผอ.ตำรวจศาล ) คนแรก

Nuttakit

Nuttakit

25 พฤษภาคม 2562

นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.

นโยบายการปฏิบัติงาน ของ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ 9 ต.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝนผ.อผศ. ที่อผศ. 5103/1778 ลง 8 ต.ค.61

Nuttakit

Nuttakit

8 พฤษภาคม 2562
1 6 7