pokpong sswvo

13 พฤศจิกายน 2562

5 ส คือ อะไร ?

5 ส คือ แนวคิดที่มีที่มาจากญี่ปุ่น เป็นแนวคิดในการจัดระเบียบการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Nuttakit

26 พฤษภาคม 2562
1 2 3
ติดต่อเรา