ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

pokpong sswvo

2 พฤษภาคม 2561

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอรับพรผู้บังคับบัญชา

pokpong sswvo

1 พฤษภาคม 2561

อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปภ.

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยมอบหมายให้ ร้อยเอก พินิจ เขียวมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

pokpong sswvo

30 เมษายน 2561

ผอ.สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ในงาน “นัดพบแรงงาน 70 ปี อผศ.”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

30 มีนาคม 2561

ศึกษาดูงาน บ.แบรนด์ (Brand’s Suntory)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดโครงการ “เรียนรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัทขนาดใหญ่” ณ โรงงานผลิต บริษัท แบรนด์ ซันโตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Nuttakit

27 มีนาคม 2561

สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร จนท.รปภ. ทหารก่อนปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำโดย จ่าสิบเอก พิษณุ  พิมพิสาร หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

27 มีนาคม 2561

รอง ผอ.สปภ. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. และพบปะ ผู้ว่าจ้าง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พันโท พสิษฐ์  เพชรหลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

24 มีนาคม 2561

สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ.ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ ณ พล.ม.2 รอ.

เมื่อวันที่ 21 และ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำโดย จ่าสิบเอก พิษณุ  พิมพิสาร หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานรักษาความปลอดภัยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

22 มีนาคม 2561

ผศ.พ.ล. ฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุด ม.น. และจุดข้างเคียงในพื้นที่จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายธนเดช  นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดมหาวิทยาลัยนเรศวร และจุดข้างเคียงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

Nuttakit

22 มีนาคม 2561

Nuttakit

16 มีนาคม 2561
1 2 3
ติดต่อเรา