pokpong sswvo

27 กันยายน 2562

จนท.รปภ. จุด ไปรษณีย์ไทย เก็บโทรศัพท์มือถือได้ คืนเจ้าของ

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายจรีรัตน์ พงษ์พันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำจุดไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานคร เก็บโทรศัพท์มือถือได้ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

pokpong sswvo

27 กันยายน 2562
1 2
ติดต่อเรา