pokpong sswvo

9 ธันวาคม 2562

นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.

นโยบายการปฏิบัติงาน ของ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ 9 ต.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝนผ.อผศ. ที่อผศ. 5103/1778 ลง 8 ต.ค.61

Nuttakit

8 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. ช่วยเหลือคนจมน้ำสวนลุมพินี

เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ นาย ประจำจุดสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันช่วยเหลือชายเร่ร่อนที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจมน้ำในสระภายในสวนลุมพินี

Nuttakit

26 กันยายน 2560

เจ้าหน้าที่รปภ. เก็บเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายติ๋ม  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้เก็บเงินสด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทและสามารถนำส่งคืนเจ้าของได้ครบถ้วน

Nuttakit

21 มิถุนายน 2560
ติดต่อเรา