ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 เจ้าหน้าที่ รปภ. จะได้รับการสงเคราะห์ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Avatar

pokpong sswvo

23 มิถุนายน 2562

จนท.รปภ. จุด​ ประจำสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น เก็บไอโฟน XS Max ได้ คืนเจ้าของ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ร.ต.วีระโชติ  บุตรคำโชติ อ.68 ได้รับแจ้งจากพลฯเมืองแมน แสนงาม หน.ชุด จนท.รปภ.อผศ. ประจำสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น ว่าเมื่อ 17 มิ.ย.62  เวลา 20.17 น. ขณะปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบได้พบโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟน

Avatar

pokpong sswvo

22 มิถุนายน 2562

ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. ใหม่

มี 3 ทางเลือกให้ท่านได้ ดำเนินการครับ – ติดต่อสายตรวจที่ดูแล ดูเบอร์โทรสายตรวจแต่ละพื้นที่ ตามลิ้งค์

Avatar

pokpong sswvo

17 มิถุนายน 2562

ยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน (เงินยืมฉุกเฉิน)

จนท.รปภ. ที่มายืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน (เงินยืมฉุกเฉิน) ต้องมีเอกสารที่แนบดังนี้ 1. ดาวน์โหลด

Avatar

pokpong sswvo

17 มิถุนายน 2562

จนท.รปภ. จุด​ ประกันสังคม จ.ลพบุรี เก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารได้ คืนเจ้าของ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายภูมิพัฒน์ ทองพูนดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

Avatar

pokpong sswvo

16 มิถุนายน 2562

เงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปี
สำหรับ จนท.รปภ.

แจ้งข่าวเงินชดเชยค่าตอบแทนวันพักผ่อนประจำปีสำหรับ จนท.รปภ. ที่มีรหัสประจำตัวขึ้นต้นด้วย

Avatar

pokpong sswvo

11 มิถุนายน 2562

ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Avatar

pokpong sswvo

31 พฤษภาคม 2562

โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้ให้ระวัง

โรคติดต่อหน้าฝน โรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนพรำ ๆ จะนำพาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดฤดูได้อย่างไร อยู่ที่ใครจะดูแลสุขภาพได้ดีกว่ากัน

Avatar

pokpong sswvo

30 พฤษภาคม 2562
1 8 9 10