ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Avatar

pokpong sswvo

31 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

Avatar

pokpong sswvo

27 พฤษภาคม 2562

สวัสดิการ จนท.รปภ.ประกันชีวิตกลุ่ม AIA

เนื่องด้วยสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดทำประกันกลุ่มกับบริษัท AIA จำกัด หากมีผู้ใดมีความประสงค์ใช้บริการค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือ

Avatar

pokpong sswvo

14 พฤษภาคม 2562

ลาออก

มี 3 ทางเลือกให้ท่านได้ ดำเนินการครับ – ติดต่อสายตรวจที่ดูแล ดูเบอร์โทรสายตรวจแต่ละพื้นที่

Avatar

pokpong sswvo

2 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Avatar

pokpong sswvo

2 พฤษภาคม 2561

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอก ณัฐศักดิ์  วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอรับพรผู้บังคับบัญชา

Avatar

pokpong sswvo

1 พฤษภาคม 2561

เจ้าหน้าที่ รปภ. พบผู้ต้องสงสัย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 พลทหาร เกษมศักดิ์  มหามูล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดโรงพยาบาลชุมแพ ได้ปฏิบัติหน้าที่เดินตรวจบริเวณด้านหน้าลานจอดรถโรงพยาบาลชุมแพ พบเห็นชายไม่ทราบชื่อกำลังงัดแงะประตูรถยนต์

Avatar

pokpong sswvo

1 พฤษภาคม 2561
1 7 8 9 10