จนท.รปภ. จุด​ ท่าอากาศยานขอนแก่น เก็บกระเป๋าพร้อมคอมพิวเตอร์พกพาได้ คืนเจ้าของ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ร.ต.วีระโชติ บุตรคำโชติ เจ้าหน้าที่สายตรวจ จว.ขอนแก่น (อ.68) ได้รับแจ้งจาก ร.ต.เด่นชัย ภูหงษ์ทอง หน.ชุด จุดท่าอากาศยานขอนแก่นว่า เมื่อเวลา 13.30 น. พลฯชัยชนะ ศรีสุนาค ขณะปฏิบัติหน้าที่ จนท.รปภ. ประจำจุดผู้โดยสารขาออก

Nuttakit

Nuttakit

1 กันยายน 2562

จนท.รปภ. จุด​ ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ เก็บโทรศัพท์มือถือได้ คืนเจ้าของ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 พลฯ มิตรชัย สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำจุดโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

Nuttakit

Nuttakit

28 สิงหาคม 2562

จนท.รปภ. จุด​ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เก็บกระเป๋าเงินและมือถือได้ คืนเจ้าของ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 พลฯ สุภาพ ไชยประสิทธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำจุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เก็บกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือได้

Nuttakit

Nuttakit

17 สิงหาคม 2562

การตรวจสอบใบรับรองแพทย์

ก่อนออกจากโรงพยาบาล จะต้องตรวจสอบ ใบรับรองแพทย์ ให้เรียบร้อย ว่า “ ข้อความ หรือ ตัวเลข ” มีรอยการแก้ไขหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไขต้องให้แพทย์ผู้ตรวจเซนต์ชื่อกำกับมาด้วยทุกครั้ง

Nuttakit

Nuttakit

1 สิงหาคม 2562

การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

เจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

Nuttakit

Nuttakit

1 สิงหาคม 2562
1 2 3 4 10