เช็ค! Timeline เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษา

เช็ค! Timeline เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษา

?ก่อน 1 พ.ย. 64

1. ครูและบุคลากรฉีดวัคซีน ครบโดส 85% ขึ้นไป

2. สถานศึกษาผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

3. สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

?1-15 พ.ย. 64

4. เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

5. ครู/บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา ประเมิน TST รายบุคคล

6. ครู/บุลคากร/นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6

มาตรการเสริม (SSET-CQ) 7 มาตรการเข้ม (ไป-กลับ)

?หลังเปิดเรียน

7. สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนแบบ Onsite/Online/Hybrid

8. สถานศึกษา สุ่มตรวจ ATK เป็นระยะๆ

9. สถานศึกษารายงาน MOE COVID

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา