กทม. สรุปภาพรวมการฉีดวัคซีน (28 ก.พ. – 1 ก.ย. 64)

กทม. สรุปภาพรวมการฉีดวัคซีน (28 ก.พ. – 1 ก.ย. 64)
พร้อมเร่งสำรวจจำนวนวัคซีน ก่อนเปิดจองโครงการ “ไทยร่วมใจฯ” ระยะต่อไป
เป้าหมาย 7,699,174 คน
ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 7,059,354 คน (ร้อยละ 91.69)
ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 1,888,779 คน (ร้อยละ 24.53)

  • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (ครบแล้ว)
  • กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เข็ม 1 ร้อยละ 97.40 เข็ม 2 ร้อยละ 11.86)
  • กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7กลุ่มโรค (เข็ม 1 ร้อยละ 77.60 เข็ม 2 ร้อยละ 11.98)
  • กลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า (ครบแล้ว)
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป (เข็ม 1 ร้อยละ 92.04 เข็ม 2 ร้อยละ 25.59)
  • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (เข็ม 1 ร้อยละ 29.75 เข็ม 2 ร้อยละ 1.52)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หอการค้าไทย โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชน หรือ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลไว้ จำนวน 25 จุด

รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับหอการค้าไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดทำโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล โดยพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา