วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย

? วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
สูตรหลัก


1) วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
หรือ
2) วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ (บางกรณี)
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป


1) วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

  1. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca กระตุ้น 1 เข็ม
  2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac Sinopharm หรือ AstraZeneca 1 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก
  3. วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
  4. วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
  5. วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์
    ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ေ วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย CO กรมประซาสัมพันธ์ สูตรหลัก inovac AstraZeneca 1. วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ 2. วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 12 สัปดาห์ (บางกรณี) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป f ศูนย์ข้อมูล COVID-19 じ สายด่วน 1111 ข้อมูลณวันที่25สิหาคม2564"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย สำ ไทย ன สนอม กรมประซาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กอายุ 12-18ี ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ Pize f ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111 ข้อมูลณวuนที่25สิงหาคม2564 25สิgหา"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "நண วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย กรมประซาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากทางการเพย์แะสารารณสุขด่านหน้า .ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca กระตุ้น 1 เข็ม 2.ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac Sinopharm หรือ AstraZeneca เข็ม ให้วัคซีน Pfizer เข็มที่ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิด ของวัคซีนเข็มที่ เป็นหลัก 3. วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 5. วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 c สายด่วน 1111 25สิงหาคม"

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา