กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 )

กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40 )

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39

โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2. ให้เปิดกิจการประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน (ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ) ในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา