ตรวจสอบสิทธิ รับ 2,000 บาท โรงเรียนของรัฐได้แล้ว

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น ล่าสุดสำหรับโรงเรียนของรัฐบาล ได้เปิดให้เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยากันแล้ว

โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  1. คลิกข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ http://student.edudev.in.th
  2. จากนั้นกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียน
  3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
  4. กรอกรหัสที่เห็น
  5. คลิกตรวจสอบข้อมูล

โดยหากได้รับสิทธิ์ คาดว่าจะทำการโอนเงินเยียวยาให้ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

สำหรับโรงเรียนเอกชน ดูวิธีตรวจสอบด้านล่าง

หลังจาก การตรวจสอบสิทธิ ให้ผู้ปกครอง สช. On Mobile ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท พร้อมขั้นตอนจ่ายเงินและช่วงวันโอนเงิน

“เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท” ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดของกระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาท

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษ โควิด 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ 1

โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า ขณะนี้ สช. ได้แจ้งให้โรงเรียนเอกชน ได้สำรวจโรงเรียน

เอกชนในระบบที่มีชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนให้เข้าไปยืนยันในระบบ regis โดยด่วนแล้วเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียน

ทาง สช. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยเพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่าน Application สช. On mobile ได้แล้ววันนี้ ว่าลูกตนมีสิทธิ์หรือไม่ ตกหล่นหรือเปล่า

สำหรับนักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ และสามารถดาวน์โหลด Application สช. On mobile ได้ที่ Play Store และ App Store

ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร จำนวนประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท

ช่วงวันโอนเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท

สำนักงานงบประมาณ จัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ ศธ.จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษา

คาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิน และทำการโอนเงินเยียวย า 2,000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา