เปิดมาตรการ พักชำระหนี้ บัตรเครดิต ธนาคารดัง ช่วยยามโควิด ผ่อนน้อย-ยืดหนี้ ดูรายละเอียดที่นี่

ส่องมาตรการ ธนาคารดัง เกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต มีทั้งพักชำระหนี้ ผ่อนผันยอดหนี้ให้หนักเป็นเบา มีอะไรบ้าง บางมาตรการทำอัตโนมัติ บางมาตรการต้องลงทะเบียน มาดูกัน

  ตอนนี้หลาย ๆ ส่วนเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น โดยเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน เช่น การลดค่าไฟ หรือการพักชำระหนี้ต่าง ๆ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยหวังว่าจะช่วยประชาชนได้ไม่มากก็น้อย          ล่าสุด กลุ่มบัตรเครดิตก็มีการขยับตัวออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือประชาชนอีกแรง โดยแต่ละธนาคารมีวิธีการ รายละเอียดต่างกันออกไป ในตอนนี้มีทั้งหมด ดังนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)

เดินหน้ามาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้ลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบด้วย ลูกค้าที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุม และนอกพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ซึ่งเป็นลูกค้าที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ในสถานการณ์วิกฤต โดยธนาคารมีแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

มาตรการสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 2 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น การลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% ของยอดผ่อนชำระปกติ หรือพักชำระเงินต้นโดยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน หรือเปลี่ยนยอดคงค้างในบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด เป็นยอดผ่อนชำระ 48 เดือน เป็นต้น

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ โดยในกลุ่มรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถแลกเงิน และเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือต้องปิดกิจการ หรือไม่สามารถให้บริการได้ตามคำสั่งของ ศบค. ธนาคารจะมีมาตรการพิเศษ พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 2 งวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น พักชำระค่างวด ลดค่างวด และขยายเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น และในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะพิจารณาลดค่างวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่นๆ

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) ที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารมีมาตรการให้พักชำระค่างวด หรือลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% และคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอีที่มีวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดนาน 2 เดือน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยพร้อมจะช่วยเหลือและยืนหยัดเคียงข้างไปกับลูกค้า เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน และสามารถต่อยอดสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี ทั้งในวันนี้และอนาคต

ลูกค้าที่สนใจศึกษาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของธนาคารและต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564

ธนาคารกสิกรไทย

พักชำระหนี้บัตรเครดิต


1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย มี 2 ทางเลือกให้เลือก ได้แก่

          – พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

          – เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

2. สำหรับบัตรเงินด่วนกสิกรไทย มี 2 ทางให้เลือก ได้แก่

          – พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (หากใครเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง)

          – เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี ซึ่งถ้าใครเลือกทางนี้ ธนาคารอาจจะพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน

3. ช่องทางการลงทะเบียน

          – LINE : พิมพ์คำว่า @help ผ่านช่องทาง Line KBank Live

          – K-Contact Center : 02-888-8888 ต่อ 860

          – KLeasing Call Center : 02-696-9999 ต่อ 60

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

          – ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

          – ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS ภายใน 5 วัน หลังจากที่ลงทะเบียน

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พักชำระหนี้บัตรเครดิต1. มาตรการพักชำระหนี้

          – ผู้ที่ถือบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ทางธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

2. มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ มีทั้งหมด 3 มาตรการด้วยกัน ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายแค่ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ดังนี้

          – มาตรการที่ 1 ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน จากเดิม 10% เหลือ 5% ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้กับลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องแจ้งความจำนง

          – มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (Refinance) โดยมีการช่วยเหลือ 2 จุด คือ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 48 เดือน โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และพิจารณาเป็นรายกรณี

          – มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือลูกหนี้ค้างชำระ โดยปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน และขยายเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความจำนงมายังบริษัท

3. ช่องทางการลงทะเบียน

          – แอปฯ UCHOOSE

4. ระยะเวลาการลงทะเบียน

          – มาตรการพักชำระหนี้ 19 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 2564

          – มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารกรุงเทพฯ

พักชำระหนี้บัตรเครดิต1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ เป็นการลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

          – ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%

          – ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

2. มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน มีทั้งหมด 5 มาตรการให้เลือก ได้แก่

          – การผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ นาน 3-6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่และผลกระทบที่ได้รับ

          – ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

          – เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

          – ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

          – ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

KTC

พักชำระหนี้บัตรเครดิต


1. มาตรการช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ คือการลดการผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามระยะเวลาดังนี้

          – อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

          – อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

          – อัตราผ่อนชําระขั้นต่ำ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ข้อยกเว้นของการช่วยเหลืออัตโนมัติ

          – ยกเว้นการปรับลดอัตราชําระขั้นต่ำ สําหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

          – ไม่มีกําหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

          – ยกเว้นยอดผ่อนชําระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC

          – ยกเว้นกรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชําระเต็มจํานวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3. ระยะเวลาการช่วยเหลือ

          – ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาค 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์

พักชำระหนี้บัตรเครดิต

1. มาตรการช่วยเหลือ ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ ตามระยะเวลา

          – 5% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2563 – 2564

          – 8% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2565

          – 10% ของยอดใช้จ่าย ในปี พ.ศ. 2566 และปีถัดไป

2. มาตรการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ที่ชื่อว่า มาตรการดีจัง

          – เป็นมาตรการแบ่งชำระรายเดือนแบบพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ระยะเวลา 48 เดือน สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนชำระยอดคงค้างบัตรเครดิตกับธนาคาร

3. ระยะเวลาการดำเนินการ

          – ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกเว้นลูกหนี้บัตรเครดิต JCB

4. ช่องทางการลงทะเบียน

          – ลงทะเบียนผ่านแอปฯ SCB Easy

          อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา