กำหนดการยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ. ห้วง สิ้นเดือน มิ.ย.64

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถให้บริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อนที่จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รปภ. จะมารวมตัวอยู่จำนวนมากประกอบกับสถานที่ให้บริการเป็นสถานที่ปิด อาจทำให้เกิดการสะสม และแพร่เชื้อดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

เพื่อให้การบริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการปฏิบัติตนของกำลังพล ให้ปฏิบัติโดยไม่มีการอนุโลม ดังนี้

1.ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง
2.ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจฯ รวบรวมเอกสารกู้ยืมเงิน พร้อมรับรองในฎีกาตารางเวร นำส่งที่แผนกฎีกาค่าตอบแทน 1 เท่านั้น

3.งวดนี้เริ่ม 29 และ 30 มิ.ย.64 รวม 2 วันเท่านั้น รายละเอียดกำหนดการ
– 29 มิ.ย.64 ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น.
– 30 มิ.ย.64 ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. ** (วันเงินเดือนออกคือวันสุดท้ายที่รับเอกสาร)

4. งดรับเอกสารทุกกรณี หลังจาก 30 มิ.ย.64 หลัง 12.00 น. เนื่องจาก ต้องตรวจสอบเอกสารและรวบรวมนำส่งยอดให้ส่วนการเงิน สปภ. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

5. เจ้าหน้าที่ รปภ. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 1 ก.ค.64 เวลา ไม่เกิน 16.30 น.

คำแนะนำสำหรับ เจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีความประสงค์ที่จะยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน

  1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) หรือ แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสายที่รับผิดชอบ ในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการย่อย เพื่อขอรับคำร้อง
  2. กรอก คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) พร้อมแนบเอกสารฎีกาตารางเวร สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. และเอกสารแสดงความเดือดร้อนให้ครบถ้วน สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่ คลิก
  3. ส่งเอกสารคำร้องให้สายตรวจประจำสาย เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบคำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน
คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน)

ทั้งนี้ให้ เจ้าหน้าที่ รปภ. รวบรวมเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำส่ง โดยผ่าน สายตรวจประจำสาย ภายในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ ใช้หลักการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา