ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล

ประกาศกรมการแพทย์เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล

กรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า ควรปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

๑. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

๒. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังมีอาการ ให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย ๒๔-๔๘ ชั่วโมง และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็น ระยะเวลา ๑๔ วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกําหนด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ โรงพยาบาลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา