รัฐยังไม่เปิดลงทะเบียนจอง ขอรับฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

กระแสการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัว และให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนแบบสมัครใจสำหรับการฉีดวัคซีนในระยะแรกนั้น ยังไม่เปิดระบบให้ลงทะเบียนจอง หรือขอรับฉีดด้วยตนเองนะครับปัจจุบันวัคซีนโควิดของซิโนแวค2 แสนโดสได้ถูกส่งไปใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งทางโรงพยาบาลในจังหวัดนั้น ๆ จะเป็นผู้จัดลำดับการได้รับวัคซีนก่อน – หลังและจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม

ประกอบด้วย

1. กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง
2. กลุ่มเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา
3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
4. บุคลากรอื่น ๆ ที่เป็นด่านหน้า เช่น อสม.

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกให้ฉีดวัคซีนโควิดจะต้องลงทะเบียนในไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และติดตามอาการสำหรับประชาชนที่ได้รับเลือกแต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวลใจจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ติดตามท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบ

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา