การเบิกค่ารักษาพยาบาล

เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้แนบในการเบิก

– บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทหารผ่านศึก (สำเนาหน้า-หลัง บัตร)
– คำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ลงชื่อ-สกุล ด้านหลัง ส่วนรายละเอียดด้านหน้า จนท.จะเป็นผู้กรอกรายละเอียดข้อความให้ โปรดระบุด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร
– ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้ลงชื่อ-สกุล ด้านหลังใบเสร็จรับเงิน ถ้าเป็นกระดาษคาร์บอน ให้ลงชื่อ-สกุลด้านหน้าใบเสร็จรับเงินที่เป็นที่ว่าง ไม่ทับตัวเลขหรือตัวหนังสือของใบเสร็จรับเงิน เพื่อความสะดวกในการประทับตรา

กรณีเบิกให้คู่สมรส หรือ บุตร

– สำเนา บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรทหารผ่านศึก
– คำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล
– ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง
– สำเนาทะเบียนสมรส
– สำเนาสูติบัตรบุตร (ใบเกิด) หรือทะเบียนบ้านบุตร

กรณีที่จะให้บุตรใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนั้น ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย โดยการจดทะเบียนสมรสระหว่าง บิดา-มารดา หรือถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส

เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย จะต้องมีใบรับรองบุตรจากทางราชการ เพื่อให้บุตรได้ใช้สิทธิ์การเบิก

เจ้าหน้าที่ รปภ.หญิง เบิกให้บุตรได้ไม่ต้องแนบทะเบียนสมรส

บุตรมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา