จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับเงินยืมฯ

เนื่องด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่มายืมเงินฯ ในแต่ละงวดมีปริมาณมาก พื้นที่พักคอยบริเวณโดยรอบของแผนกฎีกาฯ ส่วนดำเนินงาน ชั้น 3 จึงไม่เพียงพอในการรองรับเจ้าหน้าที่ รปภ. ประกอบกับ ส่วนใหญ่อ่อนล้าจากการออกเวรและการเดินทาง อีกทั้งระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารจนถึงขั้นตอนการรับเงินที่ส่วนการเงินใช้เวลาพอสมควร เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่มีจำนวนมากและส่วนใหญ่ไม่ทราบห้องที่จัดให้บริการ แผนกฯ จึงจัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและนำส่งเอกสารพร้อมตัวเจ้าหน้าที่ รปภ. ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ได้รับเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่มีความเดือดร้อน

ตามอนุมัติ ผอ.สปภ. ที่ริเริ่มสั่งการให้จัดจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้บริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการแก่เจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีความเดือดร้อน

กำหนดระยะเวลา 2 วันทำการโดยเริ่มจากวันที่เงินค่าจ้างออกนับเป็นวันแรกใช้พื้นที่ภายในบริเวณห้องประชุม สปภ (หมายเลข 1) หลังเสาธง สำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นที่ให้บริการ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 27 ธ.ค.62 เป็นต้นไป (กำหนดวันให้ยืมเงินตามปฏิทินฯ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา