การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

เอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย)

ตามระเบียบฯ สำนักงานฯ ให้การช่วยเหลือกรณี เจ้าหน้าที่ รปภ. ประสบภัยพิบัติในส่วนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งไม่รวมความเสียหายของเรือกสวนไร่นา พันธุ์พืช ปศุสัตว์ หากท่านต้องการขอรับการช่วยเหลือ เตรียมเอกสารดังนี้
1. หนังสือประกาศภัยพิบัติจากทางจังหวัด พร้อมประทับตรา เทศบาล หรือ อบต. หรือรับรองสำเนาจากเทศบาล หรือ อบต. นั้น โดยระบุรายละเอียด บ้านเลขที่ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากไม่มีประกาศฯ ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ (ยกเว้นกรณีอัคคีภัย)
2. ต้องมีหนังสือรับรองว่าเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติจริง โดยเป็นหนังสือที่ออกจากหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล หรือ อบต. และต้องประทับตราหน่วยงานราชการ (เทศบาล/อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เพื่อนบ้าน/จ้าของบ้านเช่า) ภายใน 30 วัน นับจากเกิดเหตุ หากเกินเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบๆ นี้ ไม่สามารถเบิกเงินช่วยเหลือให้ได้
3. หนังสือรับรองต้องระบุรายละเอียดความเสียหายของที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ประเมินความเสียหายจาก เทศบาล หรือ อบต. มาด้วย (ตามระเบียบๆ ให้การช่วยเหลือได้เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน รายละ 5,000.- บาท) พร้อมตราประทับ
4. หากมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัยให้ระบุรายละเอียดของความเสียหายได้ เฉพาะ ทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น ทีวีตู้เย็น พัดลม
5. หากมีชื่อในทะบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านให้ระบุรายละเอียดของความเสียหายได้ ทั้งอาคารและตัวอาคาร เช่น หลังคา กระเบื้อง ประตู และ ทรัพยสินภายในบ้าน เช่น ทีวี ตู้เตียง ตู้เย็น พัดลม ที่นอน หมอน ฯลฯ
6. เขียนคำร้อด้วยลายมือตัวอง ลงในแบบคำร้องที่แนบ แจ้งซื่อ จุดปฏิบัติงาน อธิบายความเดือดร้อนให้ตรงตามที่ เทศบาล หรือ อบต. แจ้งไว้ให้ตรงกัน
7. หลักฐานที่ต้องส่งมา

7.1 สำเนา บัตรเจ้าหน้าที่ รปภ.
7.2 สำเนาบัตรประชาชน
7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
7.4 ใบรับรองจากเทศบาล หรือ อบต.
7.5 ใบคำร้องที่เขียนด้วยลายมือตนเอง


ดาวน์โหลด ใบคำร้อง


7.6 ใบประกาศภัยพิบัติของ จังหวัด ต้องมีระบุ หมู่ และตำบลบ้านของท่านไว้อย่างชัดเจน สำนักงาน ฯ จึงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้
กรุณาส่งมาที่ นางสาวชลิตา เขียวรอด เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ 131 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 02-245-4618 ต่อ 1621

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา