หลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง รุ่นที่ 2” เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 10 ต.ค.2562

มี 3 ช่องทางให้เลือก
1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกรอกข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาจากนั้น นำไปสแกนเป็นไฟล์ PDF แล้ว แล้วส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล sc.office61@gmail.com

2. ดาวน์โหลด ใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา มาทางไปรษณีย์ที่

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. 29/511 ซ.รามอินทรา 25 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

3. สมัครด้วยตนเอง พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ. (ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

1.สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
3.สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. (1 ฉบับ)
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (1 ฉบับ)
5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (1 ฉบับ)
6.ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) อายุไม่เกิน 1 เดือน
7.รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว (1 รูป)
8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ : สปภ.อผศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครและเอกสารที่แนบถูกต้องและครบถ้วนก่อนเท่านั้น และเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ใช้ฉบับจริง)คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง

1.ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
3.ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐาน และ
ผู้สมัครเพศหญิง ต้องต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (BMI) ตามมาตรฐาน
คลิกเพื่อ คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
5.ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบร่างกายตามมาตรฐานที่กำหนด (ทดสอบลุกนั่ง ดันพื้น ดึงข้อ วิ่ง และว่ายน้ำ โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับระดับคะแนนสูงเป็นลำดับแรก)6.จบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
7.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
8.สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
9.มีบุคลิกภาพที่ดี
10.ตามที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก การฝึกอบรม “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา