การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

เจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ** ให้ เสนอ หรือ จัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท หรือ ก่อนวันเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน **
เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ได้ รับอนุญาต ให้ลาอุปสมบท หรือ ได้รับอนุญาต ให้ลา ไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องกลับมา รายงานตัว เข้าปฏิบัติงาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วันลาสิกขา หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ลาได้ ไม่เกิน 120 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผู้ที่เคยอุปสมบท หรือ เคยไปประกอบพิธีฮัจย์มาแล้ว จะลาอุปสมบทหรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้
**ถ้า จนท.รปภ. มีความประสงค์จะลาอุปสมบทเพียงแค่ 7 / 15 วัน ให้ส่งแค่ใบลากิจ พร้อม สำเนาบัตร รปภ.**

1.เตรียมเอกสารตามรายละเอียดข้างล่างนี้
เอกสารประกอบการลา ( กรณีลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป )
– ใบลา

ดาวน์โหลด แบบใบลาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


– เอกสารแสดงการอุปสมบท เช่น การ์ดงานอุปสมบท / หนังสือรับรองการอุปสมบทจากทางวัด
– เอกสารแสดงการไปประกอบพิธีฮัจญ์ เช่น หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ระบุว่าไป ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย
– สำเนาบัตร รปภ.
– สำเนาบัตรประชาชน รปภ.
– สำเนาทะเบียนบ้าน รปภ.

ขั้นตอนการติดต่อสอบถาม

1. งานใบลาฯ ส่วนปฏิบัติการ เบอร์ FAX 02 – 2453057
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 2008 ติดต่อ คุณแดง (กทม.และปริมณฑล)
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 2016 ติดต่อ คุณส้ม ปฏิบัติการ (ต่างจังหวัด)2. แผนกฎีฏาฯ
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2481355 ติดต่อ คุณหนิง
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 1639
ติดต่อ คุณหนิง (สอบถามเรื่องเงินค่าจ้างเกี่ยวกับลาป่วย)

3. แผนกงานสวัสดิการฯ เบอร์ FAX 02 – 2481356
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2481350 (คุณตรง)
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 (คุณต่อ)
– ต่อ 1618 คุณเอ ( ผช.หน.สวัสดิการ )

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา