การลากิจ

การลากิจ จะไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ลา ยกเว้น กรณี บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเสียชีวิต และ ให้ลากิจได้ ไม่เกิน กรณีละ 7 วัน

1.เตรียมเอกสารตามรายละเอียดข้างล่างนี้
เอกสารประกอบการลา
– ใบลา

ดาวน์โหลด แบบใบลาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
– สำเนาบัตร รปภ.
– สำเนาบัตรประชาชน รปภ.
– สำเนาทะเบียนบ้าน รปภ.
– ใบมรณะบัตรของ ผู้ตาย
– สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ตาย
– สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ตาย ( ต้องมีปั๊มคำว่า ตาย )
กรณี บุตร หรือ คู่สมรส เสียชีวิต จะต้องแนบ สูติบัตร หรือ ใบทะเบียนสมรส ประกอบกับเอกสารการลาดังกล่าวมาด้วยเท่านั้น2.ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว ** ส่งถึง ส้ม ปฏิบัติการ สปภ.อผศ.
131 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
ขั้นตอนการติดต่อสอบถาม

1. งานใบลาฯ ส่วนปฏิบัติการ เบอร์ FAX 02 – 2453057
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 2008 ติดต่อ คุณแดง (กทม.และปริมณฑล)
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 2016 ติดต่อ คุณส้ม ปฏิบัติการ (ต่างจังหวัด)

2. แผนกฎีฏาฯ
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2481355 ติดต่อ คุณหนิง
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 ต่อ 1639
ติดต่อ คุณหนิง (สอบถามเรื่องเงินค่าจ้างเกี่ยวกับลาป่วย)

3. แผนกงานสวัสดิการฯ เบอร์ FAX 02 – 2481356
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2481350 (คุณตรง)
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 2454618 (คุณต่อ)
– ต่อ 1618 คุณเอ ( ผช.หน.สวัสดิการ )

การลากิจ เนื่องจากถูก ส่งตัวกลับ ( กรณียุบจุด/เลิกจ้าง/ไม่มีความผิด ) หลังจาก รายงานตัว แล้ว ให้ลากิจได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง รวม 30 วัน
หมายเหตุ ใน 1 ปี ลากิจได้ไม่เกิน 45 วัน หากมีความจำเป็นต้อง ลาเกินกำหนด ถือว่า พ้นสภาพ จากการเป็น เจ้าหน้าที่ รปภ.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา