ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.

?ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 เจ้าหน้าที่ รปภ. จะได้รับการสงเคราะห์ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายในวงเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินประกันความเสียหาย หักสะสมไว้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการยืมเงินดังกล่าว ผู้ขอยืมเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และต้องผ่อนชำระคืนภายใน 10 เดือน โดยใช้เงินประกันความเสียหายเป็นหลักประกัน ค้ำประกันเงินยืม

ขั้นตอนการขอยืมเงินฯ
1. ตรวจสอบจำนวนเงินประกันความเสียหายที่หักสะสมไว้ สามารถตรวจสอบได้ที่ ส่วนการเงิน และแผนกสวัสดิการฯ
โทร. 02-245-4618 ต่อ 1405/1408/1412 (การเงิน) 02-248-1350 (สวัสดิการฯ) และกล่องข้อความ(Inbox)
มายเหตุ ถ้าเคยยื่นกู้ ต้องหักยอดเก่าครบก่อน จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้
2. กรอก “คำร้องขอยืมบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.”

ดาวน์โหลด คำร้องขอยืมบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.
3. กรอก “สัญญายืมเงิน”


ดาวน์โหลด สัญญายืมเงิน4. ใบแจ้งหนี้

ในกรณีที่ไม่มี “ใบแจ้งหนี้”
ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความเรื่อง “ขอยืมเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รปภ.”

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอยืมเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รปภ.
5. สำเนาบัตรประชาชน **พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**
6. สำเนาทะเบียนบ้าน **พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**
7. สำเนาบัตร รปภ. **พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง**

ถ้ายื่นคำร้องในรอบวันที่ 16 – วันที่ 15 ของเดือนถัดไป เงินจะโอนเข้าบัญชีสิ้นเดือนของอีก 2 เดือนถัดไป
ตัวอย่าง มิสเตอร์ปกป้อง ยื่นคำร้องวันที่ 24 มิ.ย.62
คำร้องจะอยู่ในรอบที่ 16 มิ.ย. – 15 ก.ค.62 เงินจะโอนเข้าสิ้นเดือน ส.ค.62
มิสเตอร์ปกป้องต้องไปปรับสมุดบัญชีที่ธนาคาร หรือ ตรวจสอบเงินในบัญชีจากในแอพธนาคารที่ท่านใช้งาน
ติดต่อ-สอบถาม คุณสุกัญญา นนทภา(ปูเป้) โทร. 02-248-1350 (เบอร์ตรงยืมเงินบรรเทาฯ) หรือ กล่องข้อความศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ.

#สิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รปภ

ขอขอบคุณ แผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน และทุกๆท่านครับ??

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา