มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ปฏิบัติงานดีเด่น 6 ราย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

  1. นายวีระ  กิ่งสระแกราช เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำศาลยุติธรรม
  2. นายเสกสรร  แจงกระโทก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  3. นายบุญทัน  กั้ววัลย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอุทยานเบญจสิริ ซึ่งทั้ง 3 ราย สามารถ เก็บทรัพย์สินและส่งคืนเจ้าของได้
  4. อาสาสมัครทหารพราน สุชาติ  ศรีเสน
  5. นายธนินธร  ดอนจันโคตร 
  6. นายนภดล  พึ่งเนตร  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอุทยานเบญจสิริ 

ร่วมกันจับกุมผู้ต้องสงสัย ที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงาม ให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา