ผอ.สปภ. มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่ รปภ.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

  1. พลฯ สุชีพ  แจ่มชัยภูมิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสถาบันโรคผิวหนัง
  2. พลฯ วัชรพงศ์  แจ่มใส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. นายไพโรจน์  ดีนิคม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสวนวัชราภิรมย์
  4. นายอนิรุจน์  เมตตา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสวนวัชราภิรมย์
  5. นายณัฐพล  ราหุละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำจุดสวนวัชราภิรมย์

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา