สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารผู้สมัคร

๑.  สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)

๒.  สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. (ยังไม่หมดอายุ)

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.  ใบรับรองแพทย์ (ใช้ของ ร.พ.รัฐบาล เท่านั้น) ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

๕.  หน้าบัญชีธนาคาร (ทหารไทย, ธ.ก.ส., กรุงไทย)

๖.  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ่ายเอกสารแนบมาด้วย)

ผู้รับผลประโยชน์ กรณี บิดา, มารดา, พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน      

๑.  สำเนาบัตรประชาชน บิดา, มารดา, พี่, น้อง (ไม่หมดอายุ)

๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, พี่, น้อง

          ๓.  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ่ายเอกสารแนบมาด้วย)

ผู้รับผลประโยชน์ ภรรยา, บุตร

๑.  สำเนาบัตรประชาชน ภรรยา, บุตร (ไม่หมดอายุ)

๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของ ภรรยา, บุตร

๓.  สำเนาทะเบียนสมรส

๔.  กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ่ายเอกสารแนบมาด้วย)

ผู้รับผลประโยชน์ กรณีเป็นบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในครอบครัว, หลาน

๑.  สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ)

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน

๓.  หนังสือรับรองจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน (มีตราประทับมาด้วย)

๔.  สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

ติดต่อสอบถาม

02-245-4618 , 02-245-6962 ต่อ 1621 , 1622 , 1623 แผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน

หากเกิดข้อสงสัยก่อนตัดสินใจสมัคร ให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. ได้ที่ 02-245-4618 ต่อ 1620

ส่งเอกสารมาที่ 

นางณัฐธิดา  สู่บุญ เสมียนแผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน

สำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400


เบอร์โทรติดต่อ อผศ. กรุณาติตต่อหลังจากส่งเอกสาร ครบ 3 เดือน ติดปัญหาต่าง ๆ หรือ ยังไม่ได้ใบตอบรับ
โทร 02-354-4587 ต่อ 370 หลังจากส่งเอกสารมา 3 เดือน แล้วจะมีใบตอบรับการเป็นสมาชิก สถานที่ตั้ง อผศ. แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ ชั้น 2 ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรีย์ชัย ฯ

***  ดาวน์โหลด ใบสมัครได้  ที่นี่…  ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก แผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน สปภ.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา