สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

เอกสารผู้สมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. (ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองแพทย์ มีกำหนด 1 เดือน ต้องเป็นของ โรงพยาบาลรัฐบาล (ฉบับจริง)
5. สำเนาบัญชีธนาคาร (ทหารไทย, ธ.ก.ส., กรุงไทย)
6. ใบเปลี่ยนซื่อ, สกุล (ถ้ามี) สำเนาแนบมาด้วย

ผู้รับผลประโยชน์ กรณี บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน
1. สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล (ถ้ามี) สำเนาแนบมาด้วยผู้รับผลประโยชน์ ภรรยา, บุตร
1. สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. ใบเปลี่ยนซื่อ, สกุล (ถ้ามี) สำเนาแนบมาด้วย

ผู้รับผลประโยชน์ กรณีเป็นบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในครอบครัว เช่น ป้า,น้า,หลาน,อา
1. สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองจากกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
4. สำเนาบัตรข้าราชการรับรอง


หากเกิดข้อสงสัยก่อนตัดสินใจสมัคร ให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. ได้ที่ 02-245-4618 ต่อ 1620
ส่งกลับมาที่ นางสาวประคอง แพ่งศรี เจ้าหน้าที่งานรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ แผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน
สำนักงานรักษาความปลอดภัย
131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรติดต่อ อผศ. กรุณาติตต่อหลังจากส่งเอกสาร ครบ 3 เดือน ติดปัญหาต่าง ๆ หรือ ยังไม่ได้ใบตอบรับ
โทร 02-354-4587 ต่อ 370 หลังจากส่งเอกสารมา 3 เดือน แล้วจะมีใบตอบรับการเป็นสมาชิก สถานที่ตั้ง อผศ. แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ ชั้น 2 ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรีย์ชัย ฯ

***  ดาวน์โหลด ใบสมัครได้  ที่นี่…  ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก แผนกสวัสดิการ ส่วนดำเนินงาน สปภ.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา